Bevraging ouders en buurtbewoners

Inhoud

Hoe denken ouders en buurtbewoners over het reilen en zeilen van de Brede School? Aan de hand van een schriftelijke vragenlijst kan je deze vraag beantwoorden. Er wordt zowel gepeild naar de tevredenheid over activiteiten van kinderen als naar de tevredenheid over activiteiten voor ouders en buurtbewoners. Tot slot wordt gevraagd om belangrijke knelpunten en succesfactoren van de Brede School te benoemen.

Werkwijze

Aan de hand van deze vragenlijst krijg je zicht op hoe ouders en buurtbewoners de Brede School ervaren.

Afhankelijk van de achtergrond en bereikbaarheid van de doelgroep kan je kiezen tussen een individuele afname of een groepsgewijze afname (tijdens de ouderraad, ontbijtmoment…).

• Individuele afname
Ouders/buurtbewoners vullen de vragenlijst individueel en zelfstandig in. De vragenlijst kan per post of per e-mail naar hen opgestuurd worden of rechtstreeks via de kinderen overhandigd worden. Zorg ervoor dat het voor de ouders/buurtbewoners duidelijk is wanneer, waar en bij wie ze de vragenlijst weer moeten inleveren.

• Groepsgewijze afname
Ouders/buurtbewoners vullen de vragenlijst groepsgewijs in. Dit maakt het mogelijk de vragen één voor één samen met de ouders/buurtbewoners te doorlopen en hen waar nodig van extra uitleg en ondersteuning te voorzien (ev. in samenwerking met een tolk). Het is belangrijk dat ouders/buurtbewoners bij iedere vraag zelfstandig een antwoordkeuze maken en deze op de juiste manier op het formulier weergeven.

Bronnen

  • Van der Grinten, M., Walraeven, M. Studulski, F., Hoogeveen, K. (2007). Handboek Brede School. 0-12 jaar. Utrecht: Oberon/Sardes.
  • OCB/VGC (2012). Werkvormenbundel. Goed begonnen, is half gewonnen. Brussel: VGC.

In het kort

Doelstellingen

In kaart brengen hoe ouders en buurtbewoners denken over de Brede School.

Timing

  • afname: een uur
  • verwerking: een dag

Wie

  • ouders
  • buurtbewoners
  • partnerorganisaties