De coördinator als motor

Doeltreffende Brede Scholen zijn goed bestuurd en georganiseerd. De lokale coördinator is de motor en bewaker van het bredeschoolproces. Hij houdt de PDCA cirkel aan het draaien.

Hij inspireert de stuurgroep van de Brede School, motiveert en mobiliseert medewerkers. Dit alles doet hij vanuit een basishouding van geloof, vertrouwen en waardering. De coördinator heeft oog en respect voor ieders rol en bijdrage.

Als procesbegeleider kiest de coördinator bewust voor transparantie, open communicatie en een co-creatieve aanpak om de betrokkenheid van partners te verhogen en zo het draagvlak voor de Brede School te versterken.

Daarnaast is de coördinator ook de kritische vriend en kwaliteitsbewaker van het bredeschoolproces. Hij bewaakt de weg die de Brede School bewandelt. Hij stimuleert evaluatie en reflectie bij de partners. Die reflectie kan op twee niveaus plaatsvinden: de effecten van de bredeschoolacties en het bredeschoolproces an sich.