Over deze website

Deze ondersteuningstool voor Brusselse Brede Scholen, werd ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit & Leren, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Onderwijscentrum Brussel in 2016.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap geloven in de Brede School en investeren samen sterk in de uitbouw van nieuwe Brede Scholen in Brussel. Sinds 2012 worden heel wat samenwerkingsverbanden gesubsidieerd en inhoudelijk ondersteund.

Het Steunpunt Diversiteit & Leren voerde van januari 2015 tot eind juni 2016 een opdracht uit om enerzijds kritische succesfactoren en drempels die Brede Scholen ervaren bij het werken aan specifieke doelen in kaart te brengen. Daarnaast werd deze ondersteuningstool voor Brusselse Brede Scholen uitgewerkt. Het doel is Brusselse Brede Scholen ondersteunen om op kwalitatieve wijze het bredeschoolproces vorm te geven.

We bedanken de Brede Scholen voor hun medewerking aan het onderzoek en het bieden van inspiratie voor het uitwerken van deze tool.