Een Brede School ontwikkelen

Het uitwerken van een Brede School gebeurt niet van de ene dag op de andere.

Om maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren te realiseren, kan men niet ambitieus genoeg zijn. Dromen over wat er allemaal zou kunnen in een buurt of school werkt inspirerend. Nadenken over nieuwe samenwerkingsvormen, een vertrouwde context vanuit verschillende invalshoeken bekijken, nieuwe mogelijkheden opzoeken: het mag (moet) allemaal. Maar duurzame Brede Scholen hebben ook nood aan een realistische en planmatige aanpak.

Om een kwalitatieve Brede School te starten moet je een aantal fases doorlopen. Het tijdspad of de volgorde hiervan kan verschillen per Brede School. De fases die je in dit deel van de tool vindt, zijn dus niet strikt te volgen. Ze moeten eerder gelezen worden als thema’s die op een bepaald moment opduiken in het ontwikkelingsproces van een Brede School en die de latere samenwerking be├»nvloeden.

Bij elk thema vind je:

  • Tips & tricks met extra informatie
  • Reflectievragen voor co├Ârdinatoren
  • Voorbeelden van bewijsmateriaal die aantonen dat er aandacht is voor het thema
  • Toetsingsvragen voor verschillende betrokkenen
  • Methodieken die je kan inzetten
  • Praktijkvoorbeelden ter inspiratie