Brede School als metafoor

Inhoud

Deelnemers denken individueel en in groepjes na over de betekenis van Brede School aan de hand van een metafoor.

Werkwijze

Stap 1 - verdeel de deelnemers in twee groepjes

Stap 2 - geef elke groep een opdracht:

Voor deze opdracht krijgen de deelnemers twintig minuten. Geef aan dat elke groep een verslaggever moet aanduiden om in ongeveer 15 minuten tijdens het plenum het resultaat van de discussie aan de andere groep te verduidelijken.

 • Groep 1 maakt een overzicht van wat Brede School het afgelopen jaar heeft teweeggebracht bij de verschillende betrokkenen. De essentie wordt neergeschreven op een flap.
 • Groep 2 beschrijft het project aan de hand van een metafoor: hoe zou je het afgelopen werkjaar omschrijven met een metafoor? Maak er eventueel een visuele voorstelling van. Aan de hand van een beeld is het soms gemakkelijker om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. Dit geeft de beleving weer van het project.

Stap 3 - bespreek de resultaten in plenum

De twee groepen overlopen plenair de resultaten.

 • Laat groep 1 starten. Geef hen ongeveer 15 minuten. De leden van groep 2 mogen vragen ter verduidelijking stellen.
 • Laat vervolgens de verslaggever van groep 2 de flap van groep 1 aanvullen (indien nodig).
 • Daarna stelt groep 2 de metafoor voor.

Stap 4 - bespreek de metafoor

Ga tot slot dieper in op deze metafoor. Zorg ervoor dat de resultaten van groep 1 verbonden worden met de verschillende aspecten van de metafoor van groep 2.
Bundel deze informatie in een document: zo breng je in kaart wat Brede School teweeggebracht heeft in het eerste jaar en hoe het ervaren werd (metafoor) door de verschillende partners.

Bronnen

 • Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

 • Visie ontwikkelen.
 • Betekenis van Brede School voor de eigen organisatie(s) expliciteren.
 • De meerwaarde van de samenwerking binnen Brede School definiĆ«ren.
 • Brede School inhoudelijk evalueren.

Timing

 • 1 uur

Wie

 • bredeschoolpartners

Materiaal

 • grote flappen