Mix bouwstenen met het breed leren-mengpaneel

Inhoud

Het breed leren-mengpaneel is een methodiek die leerkrachten en partners houvast biedt om gezamenlijke doelen en wederzijdse verwachtingen te verhelderen.

Werkwijze

De bouwstenen voor breed leren, kan je gebruiken bij het plannen en/of verrijken van je activiteiten.
Je kan ze hanteren als leidraad in de verschillende fases van de activiteit
• bij de voorbereiding
• bij de uitvoering en observatie
• bij de evaluatie en reflectie achteraf

Bronnen

  • Ernalsteen, V. and A. Joos (2011). Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

  • wederzijdse verwachtingen verhelderen bij samenwerking
  • breed leren-activiteiten voorbereiden
  • breed leren-activiteiten evalueren & optimaliseren

Timing

1 uur

Wie

Voor leerkrachten en externe partners