Buurtbevraging

Inhoud

Omdat de Brede School vaak een inbedding in de buurt kent, is het belangrijk om ook naar hun behoeftes te luisteren. Deze methodiek bestaat uit een vragenlijst voor buurtbewoners. Deze kan tevens dienen als basis voor een groepsgesprek met de buurtbewoners waarin aspiraties kunnen verduidelijkt worden.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Een belangrijk aspect is het bereiken van buurtbewoners om hen te bevragen. Denk goed na op welke wijze je dit aanpakt, welk moment daarvoor ideaal is en welke organisaties kunnen ondersteunen.

Stap 1 - verdeel de vragenlijsten

Verspreid de vragenlijsten onder de buurtbewoners, laat hen deze individueel invullen.

 • Bekijk hoe je aan de slag gaat. Deel je de vragenlijsten uit in de buurt, ga je zelf langs, spreek je buurtbewoners aan op een evenement ….? Welke partnerorganisatie is geschikt om buurtbewoners te bevragen?
 • Welke informatie heb je nodig van buurtbewoners (vb. leeftijd, welke activiteiten ze reeds doen in de wijk, hebben ze kinderen, woont familie in de buurt …)? Voeg dan enkele vragen toe aan de vragenlijst.
 • Tip: wanneer je vragenlijsten uitdeelt: geef niet te veel tijd.
 • Voeg informatie toe over het doel van de bevraging en een korte uitleg over Brede School.

Stap 2 - analyseer de vragenlijsten

Analyseer de vragenlijsten die je terug kreeg en noteer de voornaamste bevindingen.

 • Wat antwoorden buurtbewoners?
 • Welke buurtbewoners beantwoordden de vragenlijst?

Stap 3 - bespreek de bevindingen met buurtbewoners

Om de bevindingen terug te koppelen en meer achtergrondinformatie te verkrijgen over tendensen, is het goed om de bevindingen te bespreken met buurtbewoners. Organiseer een overleg met buurtbewoners. Bekijk welk platform hiervoor het meest geschikt is, bijvoorbeeld de buurtraad.

 • Leg op dit overleg kort uit wat Brede School is en het doel
 • Presenteer kort de belangrijkste bevindingen van de bevraging
 • Wat vinden buurtbewoners?
  o Herkennen ze zich in de antwoorden?
  o Hebben ze verklaringen voor de antwoorden?
  o Hebben ze oplossingen voor bepaalde gesignaleerde aandachtspunten?
  o Wat zijn volgens hen mogelijkheden voor Brede School om aan noden/tekorten te werken?
 • Vat de bevindingen samen en geef aan wat de volgende stappen zijn: wat gaat gebeuren met de informatie, op welke wijze wordt er teruggekoppeld naar buurtbewoners?

Stap 4 - benut de informatie in de stuurgroep

Benut de informatie uit de bevraging en het overleg in de stuurgroep voor het bepalen van doelstellingen en opstellen van een actieplan.
Bespreek ook op welke wijze de uitkomsten teruggekoppeld worden naar buurtbewoners.

Bronnen

 • Van der Grinten, M., Walraeven, M. Studulski, F., Hoogeveen, K. (2007). Handboek Brede School. 0-12 jaar. Utrecht: Oberon/Sardes.
 • OCB/VGC (2012). Werkvormenbundel. Goed begonnen, is half gewonnen. Brussel: VGC.

In het kort

Doelstellingen

 • noden buurt in kaart brengen

Timing

 • voorbereiding: 1 uur
 • uitvoering: bevraging buurtbewoners & organisatie overleg: 1 week
 • verwerking: 2 uur

Wie

 • partners van de Brede School
 • buurtbewoners

Materiaal