Buurtkaart

Inhoud

Klasse ontwikkelde een buurtkaart met mogelijke partners in een buurt. Samen met de bredeschoolpartners of leerkrachten van een betrokken school, kan je aan de hand van dit instrument een buurtkaart op maat van jouw organisatie/school maken.

Werkwijze

Stap 1- voorbereiding: klasse buurtkaart

Print de klasse buurtkaart (zie materiaal) af voor alle deelnemers aan de uitwisseling. Vraag hen om aan te geven welke personen (kunstenaars, beroepen, …) en organisaties ze in de buurt kennen en met welke personen/organisaties ze reeds samenwerken.

“Ongetwijfeld werk je al samen met instanties uit de omgeving, maak je gebruik van infrastructuur of haal je externe partners naar de school. Duid die aan en noteer ze op een fiche per thema.”

Stap 2 - organiseer een uitwisseling

Hang de ingevulde buurtkaarten van de deelnemers op in het lokaal. Geef deelnemers de tijd om de verschillende ingevulde kaarten te verkennen.
Je kan de fiches verder aanvullen met informatie van ouders en leerlingen.

Stap 3 - maak een uitgebreide buurtkaart

Maak een bundel met informatie over de buurt. Je kan deze bundel zelf digitaal maken, met de verschillende onderdelen van de kaart (zie materiaal).
Bezorg deze bundel aan alle partners/leraren/… zo zijn de contactgegevens voor iedereen beschikbaar.

Bronnen

In het kort

Doelstellingen

  • In kaart brengen van partners uit de buurt van de school.
  • Zichtbaar maken van mogelijkheden om samen te werken in de buurt.

Timing

  • 3 uur

Wie

  • stuurgroepleden
  • basiswerkers