De buurt van de school in kaart

Inhoud

Deze methodiek bestaat uit twee delen: een eerste deel is het verkennen van de buurt in groepen, het tweede deel de bespreking ervan in plenum. Trek een voormiddag uit of organiseer eventueel twee momenten voor deze opdracht.

Werkwijze

Stap 1 - verdeel het leerkrachtenteam in groepen. Elke groep krijgt een andere opdracht.

Bestudeer de opdracht op werkblad 2 (zie materiaal). Ieder groepje tekent een kaart van de buurt, op een zo groot mogelijk formaat. Deze kaart wordt aangevuld met specifieke informatie per groep (A.personen, B. organisaties/instellingen, C. Infrastructuur, D. andere, zie werkblad 2). De groepen trekken de wijk in. Door zelf echt te wandelen doorheen de buurt van je school, kijk je met andere ogen en zie je andere mogelijkheden. Ieder groepje duidt op de kaart informatie aan betreffende het eigen onderwerp. Ook wordt aangegeven met welke organisatie/partner/… in de buurt reeds wordt samengewerkt en welke mogelijkheden biedt.

Stap 2 - voorstelling: de buurt in kaarten

Voorbereidend: Objectieve informatie over de buurt
Verzamel als begeleider (of geef eventueel een groep daartoe de opdracht) zoveel mogelijk objectieve gegevens over de buurt. Op werkblad 1 (zie materiaal) vind je de instructies. Voor het verzamelen van gegevens kan je beroep doen op informatie van andere organisaties en instanties (vb. gemeente, schoolopbouwwerk, OCMW).

Voorstelling van de kaarten

 • De verschillende groepen stellen elkaar hun kaart voor.
 • De informatie wordt gebundeld op één overzichtskaart (personen, infrastructuur, organisaties, …)
 • Bespreek de gemeenschappelijke elementen en de verschillen. Bekijk of er misschien hiaten zijn?
 • Stel ook de objectieve informatie over de buurt voor. Vat dit eventueel samen op een flap die bij de kaarten gehangen wordt.
 • Duid met pijlen aan met welke organisaties de school al samenwerkt of contacten heeft.
  Trek een pijl van de school naar de organisatie/plek in de wijk/… als de school naar die plaats gaat (bijvoorbeeld: naar de bibliotheek).
  Trek een pijl van de organisatie/persoon … naar de school als die persoon/organisatie binnen de schoolmuren komt.

Tip: De kaarten van de verschillende groepen kunnen na afloop op een zichtbare plaats worden gehangen. Zo kan er op ieder moment gebruik van worden gemaakt. Geef dit vooraf aan zodat de leerkrachten weten dat van hen een presenteerbaar product verwacht wordt.

Tip: Je kan de personeelsvergadering ook starten met een buurtwerker of iemand van de gemeente die uitleg komt geven over de wijk (samenstelling, demografie, kenmerken, …).

Tip: Koppel de resultaten van “Hoe zien kinderen de buurt” aan deze bespreking van hoe leerkrachten de buurt in kaart brengen.

Bronnen

 • Joos, A. & Delrue, K. (2000). Puur uit de buurt. Een werkboek. Gent: Steunpunt Intercultureel Onderwijs.

In het kort

Doelstellingen

 • Zicht krijgen op de buurt van de school.

Timing

 • opdracht (2 uur) en vergadering (2 uur).

Wie

 • leerkrachtenteam van een school
 • leerkrachtenteams van scholen in dezelfde buurt