De samenwerking geëvalueerd

Inhoud

De partners beschrijven boeiende en moeilijke aspecten van de samenwerking.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Deze oefening geeft een zicht op de gevoeligheden waarmee je best rekening houdt als je samenwerkt. Datgene wat jezelf als onaangenaam ervaart – bijvoorbeeld niet-nagekomen afspraken – wordt door de andere partners vaak evengoed als negatief ervaren. Door enerzijds aandacht te hebben voor wat samenwerken onprettig kan maken en anderzijds door de positieve punten in de verf te zetten, kan je extra zorg dragen voor de banden tussen de partners.

Stap 1 - inventariseer wat iedereen boeiend vindt aan de samenwerking en wat niet

Iedereen maakt voor zichzelf een lijstje van wat hij/zij boeiend vindt aan de samenwerking en van wat voor hem/haar de samenwerking bemoeilijkt. Dit kunnen algemene argumenten zijn maar ook concrete. Vul als begeleider zelf gerust aan. Vaak zijn het ook kleinere dingen die de samenwerking hinderen. Die mag je zelf inbrengen.

Je kunt ook starten aan de hand van onderstaande lijst. De deelnemers kunnen schrappen, bevestigen en aanvullen.

Stap 2 - leg alles samen en bespreek

  • Laat de deelnemers voorstellen doen om de positieve zaken te bevestigen en eventueel zelfs te versterken.
  • Bespreek de hindernissen in de samenwerking. Soms is alleen al de erkenning ervan voldoende. Maak ter plekke concrete afspraken die de ergernissen kunnen wegwerken. Of stel een werkgroep aan die een voorstel uitwerkt.

Bronnen

  • Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

  • De samenwerking evalueren.
  • Gevoeligheden opsporen en acties ter verbetering formuleren.

Timing

  • 1 uur

Wie

  • bredeschoolpartners

Materiaal