De tijdslijn

Inhoud

De partners van Brede School brengen samen de werking van de Brede School in kaart. De doelen en activiteiten worden uitgeschreven op een tijdslijn. Ook de evolutie van het samenwerkingsverband krijgt aandacht. Deze tijdslijn wordt elk jaar aangevuld. Zo kan de continuïteit van het project bewaard worden.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Als je niet zoveel tijd hebt voor deze methodiek, kan je als begeleider zelf al een tijdslijn met ingevulde doelen, acties en samenwerking voorleggen. Laat de deelnemers aanvullen en start meteen met de bespreking.

Stap 1 - breng de doelen, activiteiten en het samenwerkingsverband van Brede School in kaart

Verdeel de partners in groepjes van een vijftal personen.
Elk groepje heeft een A3 papier met volgende kolommen:

 • doelen Brede School,
 • activiteiten Brede School,
 • samenwerkingsverband Brede School.

De groepjes gaan aan de slag:

 • Individueel schrijft elke deelnemer de doelen van de BS van het afgelopen jaar op afzonderlijke post-its. Alsook de activiteiten en wat er zich ontwikkelde op het vlak van de organisatie/werking van het samenwerkingsverband. Brede Scholen die reeds langer lopen kunnen dit per jaar doen.
 • Doe een rondje: elke deelnemer kleeft één van zijn post-its in de desbetreffende vakjes, de volgende vult aan, totdat alle post-its aan bod kwamen.

Bespreek in de groepjes:

 • Zijn alle activiteiten verbonden aan een doel of niet? Waarom niet?
 • Is de samenstelling van het samenwerkingsverband en de manier van samenwerking hierop afgestemd?

Stap 2 - maak een tijdslijn

Inventariseer doelen, activiteiten en zaken met betrekking tot de organisatie van jullie Brede School en zet ze op een grote gemeenschappelijke flap in de vorm van een tijdslijn. De huidige werking is het eerste jaar, tenzij jullie zelf verder terug willen/kunnen gaan. Elke groep geeft om de beurt een doel en activiteit aan tot alles op de gemeenschappelijke flap staat. Ook het samenwerkingsverband wordt ingevuld. Hou het tempo van deze inventarisering voldoende hoog: hier is nog geen plaats voor discussie.

*Tip voor de begeleider: een voorbeeld van een ingevulde tijdslijn vind je hier.

Stap 3 - bespreek de werking van de Brede School in plenum

Op basis van deze tijdslijn wordt de huidige werking in zijn geheel bekeken. Beantwoord volgende vragen:

 • Sluiten doelen aan bij activiteiten en omgekeerd?
 • Is de samenstelling van het samenwerkingsverband en de manier van samenwerking hierop afgestemd?
 • Is bijsturing nodig? Op welke vlakken?

Stap 4 - wat op langere termijn? Formuleer pluspunten en uitdagingen

Individueel:

 • Op basis van deze discussie noteert iedere deelnemer voor zichzelf: wat zijn onze pluspunten en wat zijn mogelijke uitdagingen?
 • Iedereen formuleert ook een doel op langere termijn, aansluitend bij de bredere doelstelling en prioriteiten van Brede School.

Inventariseer:

 • De pluspunten en uitdagingen en plaats ze in de betreffende vakjes op de tijdslijn.
 • Inventariseer de doelen op langere termijn en bevraag per doel op welke termijn men dit doel ziet: voor volgend jaar, binnen drie jaar, …? Plaats het doel in het betreffende werkjaar.

Bespreek kort het geheel:

 • Komen de langetermijndoelen tegemoet aan de uitdagingen en de pluspunten?
 • Zijn er nog uitdagingen over het hoofd gezien?
 • Komen alle pluspunten van de werking aan bod?

Sluit de vergadering hier af: je hebt nu een overzicht van de voorbije werking en al eerste opties voor de toekomst. Je kan hier verder aan werken door middel van methodiek “Van reflectie naar actie in het volgend werkjaar”.

Bronnen

 • Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

 • De werking van de eigen Brede School in kaart brengen.
 • Evalueren en plannen met aandacht voor korte en lange termijn.
 • Pluspunten en uitdagingen formuleren.

Timing

 • 90 minuten

Wie

 • Voor een Brede School (stuurgroep/partners) met minstens één jaar werking.

Materiaal