Een beeld zegt meer ...

Inhoud

Op tafel liggen een heleboel beelden met sprekende afbeeldingen en/of teksten. Alle deelnemers kiezen een beeld uit het assortiment dat voor hen een Brede School symboliseert.

Voor sommige bijeenkomsten, zeker in de beginfase van het bredeschoolproces is een persoonlijker inbreng of contact tussen de deelnemers wenselijk. Partners hebben de behoefte om elkaar te leren kennen. Bij deze werkvorm kiezen de deelnemers eerst een afbeelding en geven dan een toelichting. Omdat de afbeeldingen de rechterhersenhelft aanspreken waar ook onze emoties zitten, wordt het creatief denken over de eigen idee omtrent Brede School gestimuleerd. Het effect is dat er méér loskomt – maar vaak ook dieper liggende, persoonlijker gedachten – dan wanneer de vraag beantwoord zou worden zonder afbeeldingen. Zeker bij groepen die gewend zijn veel vanuit de ratio te handelen, kan deze werkvorm een verrassend nieuwe kijk op elkaar en het onderwerp ‘Brede School’ geven.

Werkwijze

Stap 1 - verzamel afbeeldingen

Verzamel afbeeldingen met sprekende beelden, teksten of spreuken. Zorg dat je minimaal drie keer zo veel afbeeldingen hebt als deelnemers, zodat er genoeg keuzemogelijkheid is. Bij materiaal vind je enkele afbeeldingen verzameld door het Platform Brede School. Uiteraard kan je de collectie nog naar smaak aanvullen.

Stap 2 - kies een afbeelding

Spreid de afbeeldingen uit over tafels in het lokaal. Vraag iedereen om rondom de tafel te komen staan. Het doel van deze opdracht is te brainstormen over wat Brede School betekent voor de deelnemers.
Geef elke deelnemer de opdracht om één of meerdere afbeeldingen uit te kiezen waarvan zij vinden dat ze het concept Brede School representeren.

Stap 5 - voorstelronde

Vraag de groep weer te gaan zitten en de afbeelding voor zich neer te leggen. Nodig een persoon uit om te beginnen. Maak een rondje of laat de groep kriskras de beurt doorgeven.

Stap 6 - vat samen

Vast samen wat de belangrijkste bevindingen zijn van het rondje.

Variatie

Deze methodiek kan je herhalen. Zo kan je het proces van de Brede School, verandering van accenten die gelegd worden, in kaart brengen.

Bronnen

  • Dirkse-Hulscher, S. & Talen, A. (2007). Het grote werkvormenboek. Dé inspiratiebron voor resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Den Haag: Academic Service.
  • OCB/VGC (2012). Werkvormenbundel. Goed begonnen, is half gewonnen. Brussel: VGC.

In het kort

Doelstellingen

  • Betekenis van Brede School voor partners expliciteren.

Timing

  • 2 uur

Wie

  • bredeschoolpartners

Materiaal