Foto van het samenwerkingsverband

Inhoud

Aan de hand van een vragenlijst breng je het samenwerkingsverband Brede School in kaart. Dit laat toe een kritische blik te werpen op de samenstelling van het samenwerkingsverband (partners), de rol van de coördinator, de georganiseerde activiteiten en de wijze waarop gewerkt wordt aan het maximaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, …

Werkwijze

Stap 1 - vul de vragenlijst in

De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen:

  • Het samenwerkingsverband: de samenstelling van het samenwerkingsverband en jouw functie en rol als coördinator
  • Het werken aan een brede leer- en leefomgeving: in dit deel vragen we jou de georganiseerde activiteiten op te lijsten en de finaliteit ervan aan te geven
  • Het werken aan maximale ontwikkelingskansen, deze vragen peilen naar de doelstellingen van het bredeschoolproject
    Dit geheel is een interessante basis om de werking/organisatie van de Brede School in kaart te brengen en op te volgen. De informatie vormt als het ware een foto van de Brede School.

Stap 2 - bespreek het samenwerkingsverband

Het invullen van de vragenlijst is interessant voor de coördinator om in kaart te brengen hoe het samenwerkingsverband eruit ziet: samenstelling, activiteiten en doelstellingen van de Brede School. Het gaat ook in op het takenpakket van de coördinator.

Vat de inhoud van de vragenlijst samen. Dit bevat interessante informatie om in te gaan op de werking van de Brede School in een vergadering met de partners. Het kan ook een aanleiding zijn om het takenpakket van de coördinator onder de loep te nemen.

Bronnen

  • Joos, A., e.a. (2010). De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

  • Het samenwerkingsverband Brede School in kaart brengen.

Timing

  • 2 uur

Wie

  • bredeschoolcoördinator (eventueel samen met stuurgroep)