Gespreksleidraad breed leren

Inhoud

Tijdens een overleg per klas of per graad een overzicht maken van enerzijds de doelen uit het leerplan voor een specifiek leergebied of domein en anderzijds de mogelijkheden tot breed leren in de omgeving van de school, gelinkt aan deze leerplandoelen.

Werkwijze

VOORAF
De BS/onderwijsondersteuner stelt een lijst op met de leerplandoelen voor een bepaald leergebied/domein per klas of per graad. Op die lijst wordt ruimte voorzien voor de gradaties van breed leren en de gegevens van partners uit de buurt die een rol kunnen spelen bij het realiseren van deze doelen, via breed leren.

TIJDENS
De leerkracht, de bredeschoolcoördinator en de BS/onderwijsondersteuner gaan in overleg over de mogelijkheden tot breed leren in de omgeving van de school. Deze info wordt verzameld in een document per klas/graad.

NADIEN
De bredeschoolcoördinator gaat op zoek naar concrete gegevens van mogelijke partners. De BS/onderwijsondersteuner verwerkt alle informatie in een overzicht per klas/graad.

Klik hier voor een ingevuld voorbeeld.

In het kort

Doelstellingen

De leerkrachten gaan doelgericht op zoek naar kansen tot breed leren binnen een bepaald leergebied/domein.
De bredeschoolcoördinator werkt op maat: samenwerking met de school op klasniveau.

Timing

Gesprek van 1 lesuur per klas/graad

Wie

Klasleerkrachten, bredeschoolcoördinator en BS/onderwijsondersteuner

Materiaal

Leidraad gesprek: leerplandoelen – gradaties van breed leren – mogelijkheden tot breed leren in de buurt.