Gespreksleidraad appreciative inquiry

Inhoud

Ga je met je partners in gesprek over een bredeschoolactie? Doe je dat graag op een waarderende manier? Dan helpt deze leidraad jou.

Werkwijze

Met ‘Appreciative Inquiry’ onderzoek je samen met je partners wat werkt en wat jullie graag willen voor de toekomst. Jullie verkennen manieren om sterktes verder in te zetten en stappen te zetten in de richting van de toekomst die jullie samen de moeite waard vinden.

Meer info en de gespreksleidraad vind je hier.

In het kort

Doelstellingen

Systematisch onderzoek van sterktes werkt verbindend: het inspireert tot nieuwe beelden over de toekomst en creëert energie om die toekomst waar te willen maken. Appreciative Inquiry helpt om de diversiteit aan kennis, deskundigheid en belangen van alle betrokkenen te mobiliseren en te verbinden. Ideaal dus voor een Brede School!

Wie

Partners