Gespreksleidraad voor ontwikkelen van visie

Inhoud

De gespreksleidraad dient voor de structurering van de gesprekken met betrokken partijen over hun visie ten aanzien van de Brede School. De gesprekspartners vullen de leidraad bij voorkeur voorafgaand aan het gesprek in, om nadien een gesprek aan te knopen.
De leidraad laat organisaties op voorhand nadenken over wat Brede School voor hen betekent. Op die manier kan men met de eigen ideeën in gedachten een gesprek kan aangaan met de andere partner. Op basis van een samenhangende analyse van de uitkomsten van de gesprekken kan een eerste gezamenlijke visie worden geformuleerd. Indien mogelijk wordt het ingevulde formulier op voorhand aan de gesprekspartner bezorgd, zo kan er een efficiënt gesprek plaats vinden.

Werkwijze

Stap 1 - vul individueel in

Elke partner gaat voor zichzelf na wat Brede School voor hem betekent en beantwoordt de vragen van de gespreksleidraad.

Stap 2 - voorbereiding van het gesprek

Indien mogelijk wordt het ingevulde formulier op voorhand aan de gesprekspartner bezorgt, zo kan het gesprek voorbereid worden aan de hand van de antwoorden van de andere.

Stap 3 - gesprek rond visie

Aan de hand van de antwoorden die je kreeg, ga je een gesprek aan met de potentiële partner. Het gesprek zal een idee geven of deze partner perspectief biedt om in de toekomst een samenwerkingsverband mee aan te gaan.

Bronnen

  • Van der Grinten, M., Walraeven, M. Studulski, F., Hoogeveen, K. (2007). Handboek Brede School. 0-12 jaar. Utrecht: Oberon/Sardes.
  • OCB/VGC (2012). Werkvormenbundel. Goed begonnen, is half gewonnen. Brussel: VGC.

In het kort

Doelstellingen

  • Visie van partners expliciteren.
  • Het gesprek met partners aangaan over mogelijke samenwerking binnen de Brede School.

Timing

  • voorbereiding: 1 uur
  • gesprek: 1 uur

Wie

  • potentiële partners voor de Brede School

Materiaal