Het activiteitenaanbod in kaart

Inhoud

Aan de hand van activiteitenfiches worden de activiteiten van de Brede School in kaart gebracht.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Het in kaart brengen van activiteiten is een startpunt voor de methodiek: ‘inhoudelijke werking optimaliseren’.

Stap 1: Stel activiteitenfiches op

Maak een activiteitenfiche op voor het in kaart brengen van de activiteiten georganiseerd in het kader van Brede School.
Op werkblad 1 vind je een voorbeeld van een activiteitenfiche.

Stap 2: Breng activiteiten in kaart

Spreek af met de bredeschoolpartners wie de activiteiten in kaart brengt en hoe de fiches verzameld worden. Het is belangrijk om eenzelfde definitie te gebruiken van de begrippen gebruikt op de activiteitenfiche. Op de bronnenkaart vind je een overzicht van de gehanteerde begrippen.

Deze informatie vormt de input voor de methodiek “inhoudelijke werking optimaliseren”.

Bronnen

  • Ernalsteen, V. and A. Joos (2011). Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

  • Het activiteitenaanbod van de Brede School systematisch in kaart brengen.

Timing

  • drie uur

Wie

  • stuurgroep Brede School