Hoogte- en dieptepunten

Inhoud

Bredeschoolpartners evalueren samen de bredeschoolwerking met het referentiekader als leidraad. Het doel is hoogte- en dieptepunten in kaart te brengen.

Werkwijze

Stap 1 - positieve en negatieve punten noteren op post-its

De deelnemers noteren per twee telkens één positief aspect of een positieve activiteit van het voorbije jaar op een gele post-it. Vervolgens noteren ze telkens één negatief aspect of activiteit die men niet zo geslaagd vond op een roze post-it. Per post-it schrijft iedereen slechts één item op.

Stap 2 - post-its linken aan het referentiekader

De deelnemers bespreken in duo’s waar ze hun post-it een plaats zouden geven in het referentiekader. Met welk aspect heeft het succes of de negatieve ervaring vooral te maken? Hoe kadert dit in het geheel (heeft het vooral te maken met het samenwerkingsverband, de inhoud, …).

Stap 3 - plenaire toelichting

Elk duo licht plenair kort de post-it toe en waar men het geplaatst heeft in het referentiekader. De begeleider hangt de post-its op de flap en vraagt – waar nodig – door om de post-it goed te kunnen plaatsen: “Waar had het vooral mee te maken dat dit zo positief/negatief was?”.
Vraag aan de andere duo’s of ze een post-it hebben die hierbij aansluit. Hang de post-its bij elkaar. Zo krijg je een zicht op thema’s die door iedereen positief/negatief ervaren of door enkelen.
Overloop de verschillende post-its van de duo’s en hang deze in het referentiekader.

Stap 4 - reflectie

Bespreek het referentiekader en de post-its. Bespreek de positieve en negatieve post-its en vat kort samen. Wat valt op? Waar zijn er meer/minder positieve/negatieve ervaringen? Waar kan aan gewerkt worden? Is er een gemeenschappelijke achterliggende oorzaak/verklaring waarom zaken positief/negatief ervaren worden? Kan hieruit geleerd worden?
Noteer de belangrijkste bevindingen en neem deze informatie mee bij het bijsturen van de werking.

Bronnen

  • Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M. & Morreel, E. (2010). Eindrapport Brede School. Verslaggeving en aanbevelingen na drie jaar proefprojecten Brede School in Vlaanderen en Brussel. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren/Steunpunt Gelijke Onderwijskansen.

In het kort

Doelstellingen

Positieve en negatieve elementen van de bredeschoolwerking in kaart brengen.

Timing

  • twee uur

Wie

  • bredeschoolpartners

Materiaal