Levende bibliotheek

Inhoud

In de levende bibliotheek vind je geen papieren boeken. Je ontmoet medewerkers van partnerorganisaties die hun expertise delen.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Binnen Brede Scholen zijn veel partnerorganisaties verbonden. Vaak kennen ze elkaars werking, werkwijze en visie niet goed. Via deze methodiek leren deelnemers de expertise van de verschillende partnerorganisaties kennen.

Stap 1 - voorbereiding

Nodig partnerorganisaties uit om deel te nemen aan de levende bibliotheek. Elke partnerorganisatie vaardigt één medewerker uit die deel uitmaakt van de levende bibliotheek. Dit levend boek krijgt 20 minuten om over de expertise van de partnerorganisatie uitleg te geven. Geef richtvragen mee die in het verhaal aan bod kunnen komen: Waar zijn we sterk in?, Hoe werken we met kinderen en jongeren?, waarom werkt dat?
Maak een overzicht van de aanwezig levende boeken. Dit overzicht is de catalogus van levende boeken en deel je uit aan deelnemers aan de levende bibliotheek.

Stap 2 - levende bibliotheek

Heet iedereen welkom. Leg de bedoeling van de levende bibliotheek uit. Deel de catalogus met ‘de levende boeken’ uit. Deelnemers kunnen zelf in de bibliotheek het ‘levende boek’ van hun voorkeur uitlenen.

  • Het levende boek is de persoon die zijn ervaringen wil delen.
  • De ontlener is de persoon die een ‘boek’ wil ontlenen.
  • De catalogus is de verzameling van titels en korte beschrijvingen van elk boek, met trefwoorden.
  • De bibliothecaris is de beheerder van de levende bibliotheek.

Ontleners kiezen het boek dat hen het meest aanspreekt en maken kennis met de organisatie achter het verhaal. Elk gesprek duurt 20 tot 30 minuten. In een persoonlijk gesprek, van mens tot mens leer je de medewerker en zijn/haar organisatie kennen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan je de levende boeken ‘wisselen’.

Stap 3 - levende bibliotheek: expertiseoverzicht

Bespreek tot slot de ervaringen van de deelnemers:

  • Wat heb je geleerd?
  • Wat blijft je bij?

Maak een overzicht van partners en expertise over verschillende thema’s die aan bod gekomen zijn in de gesprekken. Zorg ervoor dat je dit overzicht deelt met de deelnemers en de Brede School als geheel. Deze informatie is nuttig wanneer partners een project opzetten. Bijvoorbeeld: willen ze werken rond spelen op de speelplaats, dan kunnen ze bekijken wie van de partners van de Brede School daar ervaringen en expertise rond heeft en deze ervaringen benutten.

Bronnen

In het kort

Doelstellingen

  • bredeschoolpartners en -medewerkers leren elkaars expertise kennen

Timing

  • drie uur

Wie

  • bredeschoolpartners, basiswerkers

Materiaal

  • catalogus van de ‘levende bibliotheek’