Vragenlijst leerlingen

Inhoud

Een korte invullijst met stellingen over wat leerlingen denken over de school. Deze lijst kan door de leerlingen in één lesuur zelf worden ingevuld. Hun anonimiteit blijft gewaarborgd. Op basis van de vragenlijst wordt een groepsgesprek gevoerd.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Deze vragenlijst bevat voornamelijk vragen m.b.t. wat kinderen vinden over de school en welke wensen zij hebben op vlak van aanbod op school. Voor het bevragen van kinderen en jongeren over noden/wensen ruimer dan de school kan je volgende methodiek gebruiken. Deze activiteit kan je best met twee personen begeleiden, zodat je de informatie uit het stellingenspel kan noteren.

Stap 1 - inleiding

Vertel de leerlingen waarom deze vragenlijst wordt afgenomen en geef uitleg over hoe ze deze moeten invullen. Overloop twee vragen en vul deze samen in.

Stap 2 - laat leerlingen de vragenlijst individueel invullen

De leerlingen vullen de vragenlijst individueel in.

Stap 3 - stellingenspel

Deel het klaslokaal op in twee vakken: een vak voor WAAR en een vak voor NIET WAAR. Leg de stellingen uit vraag 1 voor aan de leerlingen. Bij elke stelling moeten ze kiezen in welk vak ze gaan staan. Stel de leerlingen nadien een aantal aanvullende vragen om hun standpunt te verduidelijken.

 • Waarom heb je voor dat antwoord gekozen?
 • Wat is er wel/niet leuk op de Brede School?
 • Wat zou je wel/niet aan de Brede School willen veranderen?
  Vat de informatie kort samen.

Stap 4 - benut de informatie voor de werking van de Brede School

Benut de ingevulde vragenlijsten van de kinderen en de resultaten van het stellingenspel voor de inhoudelijke uitwerking van de Brede School. Gezien de vragen vooral linken aan dat wat tijdens de schooluren gebeurt, is het van belang het schoolteam te betrekken. In een Brede School met meerdere scholen: bekijk of er overkoepelende thema’s zijn, dan wel schoolspecifieke noden en wensen van kinderen.
Zorg ervoor dat je de keuzes van de Brede School terugkoppelt naar de kinderen en leg expliciet de link met de stellingen en de vragenlijst.

Bronnen

 • Van der Grinten, M., Walraeven, M. Studulski, F., Hoogeveen, K. (2007). Handboek Brede School. 0-12 jaar. Utrecht: Oberon/Sardes.
 • Ernalsteen, V. and A. Joos (2011). Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

 • Noden van leerlingen verkennen en in kaart brengen.
 • Deze vragenlijst kan ook gebruikt worden voor de evaluatie van de Brede School.

Timing

 • een lesuur voor vragenlijst en groepsgesprek

Wie

 • bredeschoolcoördinator/begeleider van kinderen en jongeren
 • kinderen en jongeren

Materiaal