Noden en prioriteiten bepalen met de stuurgroep

Inhoud

Scholen en organisaties uit verschillende sectoren gaan tijdens een stuurgroepoverleg na wat hun gezamenlijke noden en prioriteiten zijn.

Werkwijze

VOORAF

 • De stuurgroepleden brengen de 5 belangrijkste noden van hun organisatie mee voor de Brede School. De kinderen en hun ontwikkelingskansen zijn het uitgangspunt en doel.
  Zie ook de methodiek “bevraging schoolteams”.

UITWISSELING & DENKOEFENING

 1. De noden als vertrekpunt:

  • Elk lid van de stuurgroep noteert 5 noden op post-its, geeft korte toelichting en koppelt de nood aan het kernaspect waar de focus op ligt.
  • Alle leden van de stuurgroep bepalen met 3 groene en 1 rode sticker wat zij vanuit hun organisatie belangrijk/niet relevant vinden.
 2. Helicopterperspectief: de strategische en operationele doelen:
  • De strategische en operationele hangen omhoog op flappen.
  • Elk stuurgroeplid geeft aan wat hij vanuit zijn organisatie belangrijk/niet relevant vindt (3 groene en 1 rode sticker).
  • In groep: de meest opvallende tendensen overlopen

NADIEN
• Je maakt de koppeling tussen noden en doelen die als resultaat uit de denkoefening kwamen.
• Je werkt een voorstel van doelen en acties uit.
• Je bespreekt taakverdeling en inbreng van de verschillende partners.

In het kort

Doelstellingen

 • Stuurgroepleden kennen de noden en doelen van mekaars organisaties.
 • Stuurgroepleden krijgen zicht op gezamenlijke noden en doelen.
 • Stuurgroepleden geven input over bredeschoolprioriteiten.

Timing

2 uur

Wie

stuurgroep

Materiaal

 • Flappen per kernaspect
 • Post-its
 • De doelen van de Brede School op flappen
 • 6 groene en 2 rode stickers per deelnemer