Observeren van breed leren binnen activiteiten

Inhoud

Observeren van breed leren binnen één of meerdere bredeschoolactiviteiten. Het perspectief van de kinderen en jongeren en wat zij leren, staat centraal. Het doel van de observatie is niet beoordelen, wel eruit leren.

Werkwijze

In vier stappen bekijk je het activiteitenaanbod van je Brede School

Stap 1 - activiteitenfiche

Vul op voorhand de activiteitenfiche in van de activiteit die je gaat observeren. Doe dit op basis van een gesprek met de begeleider van de activiteit.

Stap 2 - observatie

Observeer de activiteit. Dit document is een mogelijke observatiewijzer voor een activiteit. Vul uiteraard zelf aan met aspecten waar je vanuit de brede school aandacht aan wil besteden. Het is belangrijk om op voorhand duidelijk af te spreken wat het doel van de observatie is. De focus ligt op het observeren van breed leren. Het is dan ook belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de opzet van de activiteit is (zie stap 1)

*Tip:

 • Trek voldoende tijd uit om verschillende fasen in de activiteit te zien en op alle vragen te kunnen antwoorden.
 • Tracht zo snel mogelijk je bevindingen neer te schrijven tijdens of na de activiteit. Zo gaat het minste informatie verloren.*

Stap 3 - reflectie

Reflectie met begeleider, met enkele kinderen/jongeren en eventuele andere deelnemers.

 • Voer een kort gesprek met de begeleider. Dit is geen officieel interview en het kan dan ook eerder informeel.
 • Spreek meteen na de activiteit enkele kinderen/jongeren aan over hoe zij het hebben ervaren.
  In het document ‘reflectie na observatie’ (zie materiaal) vind je enkele begeleidende vragen voor de reflectie en gesprek met kinderen/jongeren.

Stap 4 - interpretatie van de verzamelde informatie

Tot slot leg je alle informatie samen en interpreteer je. Het werkblad “verzamelde informatie interpreteren” (zie materiaal) kan een leidraad zijn.

Bronnen

 • Ernalsteen, V. and A. Joos (2011). Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

 • Bekijken van een activiteit vanuit het perspectief van kinderen en jongeren.
 • Kwalitatief activiteiten onder de loep nemen.

Timing

 • duur van activiteit, nagesprek & interpretatie

Wie

 • Zowel een begeleider, een bredeschoolcoördinator als een andere betrokkene bij de Brede School kan de observatie uitvoeren.