Ouderbevraging

Inhoud

Hoe ervaren ouders de school, hun buurt en de vrije tijd van hun kinderen? Deze ouderpeiling kan jouw Brede School helpen een antwoord te bieden op deze vraag. Een Brede School richt zijn activiteiten immers niet enkel tot kinderen en jongeren maar ook naar ouders en buurtbewoners.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Bepaal wat het doel van de ouderbevraging is. De vragen peilen enerzijds naar de behoeften van de ouders en anderzijds naar hun tevredenheid met het bestaande aanbod. Als jouw Brede School pas opgestart wordt, kan je met deze vragen polsen naar de verwachtingen van de ouders over de toekomst. De stellingen (1B, 2 en 3B) kan je ook gebruiken ter evaluatie van een bestaande Brede School.

Stap 1 - nodig ouders uit

Ouders betrekken is voor veel Brede Scholen een uitdaging. Bekijk daarom op voorhand goed hoe je ouders gaat betrekken:

 • Hoe spreek je ouders aan? Via oudercomité, informeel aan de schoolpoort, geef je een uitnodiging mee, via de anker/brugfiguur, via leerkrachten …
 • Wanneer organiseer je de bijeenkomst? ’s Morgens, aansluitend op de schooluren, ’s avonds, sluit je aan bij een vergadering van het oudercomité?
 • Formuleer duidelijk wat de bedoeling is en hoe lang de activiteit duurt.
 • Indien er veel ouders een andere taal spreken, hoe ga je daar mee om? Zijn er genoeg ouders die kunnen vertalen, kan een tolk ingeschakeld worden, is er een gemeenschappelijke taal die iedereen spreekt …
 • Verder: bekijk op welke wijze je ouders bij elkaar brengt. Organiseer je onmiddellijk een bijeenkomst? Of probeer je ook aan de schoolpoort informatie bij ouders te verzamelen en gebruik je deze info op een bijeenkomst?

Stap 2 - verwelkom ouders en geef uitleg

Heet de ouders welkom. Geef kort uitleg over Brede School en de bedoeling van het overleg. Geef aan wat met de informatie gedaan zal worden en waarom het zo belangrijk is dat ouders hun mening geven.

Stap 3 - verdeel ouders in groepen

Verdeel de ouders in groepen van een vijftal personen. Zorg ervoor dat elke groep een begeleider heeft. Dit kan een ouder zijn of een medewerker van een partnerorganisatie van de Brede School.
De begeleider legt aan de groep uit wat Brede School is en de bedoeling van de vragenlijst.

Stap 4 - vul de vragenlijst in

Lees de vragen en antwoordcategorieën minsten 2 keer voor: de eerste keer om de ouders met de vraag en de bijbehorende antwoordcategorieën kennis te laten maken. Na de tweede keer steken de ouders hun hand omhoog bij het antwoord van hun voorkeur. Op basis van het aantal opgestoken handen noteer je op de kaarten achter elke vraag hoeveel ouders in het groepje het eens zijn met de vraag en hoeveel ouders het oneens zijn.

Stap 5 - overloop de resultaten

Overloop kort wat de belangrijkste tendensen zijn bij de verschillende groepjes.
Leg kort uit wat met deze informatie gedaan wordt.

Bijvoorbeeld: de informatie wordt meegenomen naar stuurgroep, en op basis daarvan worden acties opgezet en de planning bekeken.

Stap 6 - benut informatie bij het uitwerken van het actieplan/bijsturen van acties

Bespreek op de stuurgroep de resultaten van deze bevraging.

 • Wat sluit aan bij de eigen analyse van noden/kansen?
 • Welke aspecten zijn nieuw?
 • Wat zijn prioriteiten?

Stap 7 - koppel terug

Vergeet niet om dat wat met de ouderbevraging gedaan is, terug te koppelen naar ouders. Wacht niet te lang met terugkoppeling, maak zichtbaar wat met hun opmerkingen/bedenkingen gedaan is, vermeld bij acties wat op vraag van ouders opgestart werd. Communiceer over thema’s die je niet opneemt: waarom neem je bepaalde zaken niet op? Ga je die zaken later opnemen? Zijn er bepaalde noden waaraan organisaties wel al werken: geef dit dan door.
Communiceer op verschillende wijze: via infoborden, briefjes, aanspreken, een vergadering, ….

Bronnen

 • Van der Grinten, M., Walraeven, M. Studulski, F., Hoogeveen, K. (2007). Handboek Brede School. 0-12 jaar. Utrecht: Oberon/Sardes.
 • Schmidt, E. (2009). Terreinverkenning Brede School Ledeberg. Signalenbundel. Op basis van de bevraging van ouders, scholen en organisaties. Gent: Samenlevingsopbouw.

In het kort

Doelstellingen

 • Peilen naar behoeften en tevredenheid van ouders.
 • Informatie over noden/behoeften verzamelen voor bepalen van bredeschooldoelen.

Timing

 • 1,5 uur

Wie

 • ouders
 • partners van de Brede School

Materiaal