Portfolio

Inhoud

Aan de hand van bewijzen, verzameld in een portfolio, reflecteren stuurgroeppartners over de Brede School.

Werkwijze

Stap 1 - portfolio Brede School

Verzamel alle bewijzen van de werking van de Brede School in een portfolio. Het gaat over activiteiten, foto’s, inhouden, kleine verhalen van impact, …

Stap 2 - reflectie op bewijzen

Werk aan de hand van ‘denken-delen-uitwisselen’, zodat iedereen bij de bespreking actief betrokken is.

 • Denken: Iedereen denkt na over de vraag: ‘In hoeverre bereiken we dit doel’?
 • Delen: deel in duo’s wat iedereen bedacht heeft of opgeschreven uit. De duo’s kunnen hun antwoord bijstellen.
 • Uitwisselen: Wissel in groep uit: zijn er verschillen/gelijkenissen … in wat stuugroepleden opgeschreven hebben?

Reflectie per doel:

 • Bewijzen voor dit doel (overzicht)
 • Wat voor soort bewijzen zijn het?
 • Gekeken naar dit doel staan wij in de ontwikkeling van onze Brede School op hetvolgende punt:

startend

gevorderd

doel bereikt

 • Activiteiten die bijdragen aan dit doel komen voor

te weinig

genoeg

te veel

 • Geef ook hierbij toelichting.

Stap 3 - wat staat ons te doen?

Noteer per besproken onderdeel wat de Brede School te doen staat op korte én op lange termijn.

Bronnen

 • Koekkoek, M., ten Doesschate, S., van der Pol, M. & Neomagus, M. (2010). De brede school; wat worden kinderen daar beter van? Zelfevaluatie door brede scholen. Meppel: APS.

In het kort

Doelstellingen

Aan de hand van het portfolio reflecteren op de resultaten.

Timing

 • 3 uur

Wie

 • bredeschoolpartners

Materiaal

 • portfolio en bewijsmateriaal van de Brede School