Succescase

Inhoud

Aan de hand van een succescase gaan bredeschoolpartners aan de slag om breed het succes van een case in kaart te brengen.

Werkwijze

Stap 1 - selectie van een succescase

Kies met de stuurgroep één project/activiteit/deelaspect van de bredeschoolwerking die als een succes bestempeld wordt. Laat elk stuurgroeplid op een kaartje een project/activiteit opschrijven waarvan hij/zij vindt dat het een succes was. Op dit kaartje schrijven ze de naam van het project en één woord dat aangeeft waarom het een succes was. Opgelet: het is belangrijk dat deelnemers een project uitkiezen waar ze heel veel over weten.
Presenteer alle succescases aan de groep. Ieder krijgt één minuut om de eigen case te presenteren. Organiseer een stemming: elke deelnemer krijgt drie stemmen en mag zijn/haar voorkeur aangeven voor drie van de gepresenteerde cases. Zorg dat dit resulteert in een top 3 van cases. Stem vervolgens een laatste keer om één succescase te selecteren.

Stap 2 - bespreking van de succescase

Dit kan je in een andere vergadering organiseren. Op deze wijze kan de uitgebreide beschrijving van de case voorbereid worden.
Breng uitgebreid de beschrijving van de actie/het project:

 • Hoe is het opgestart?
 • Wat was het doel?
 • Hoe is het verlopen?
 • Wat zijn cruciale fases in het project?
 • Wie zijn de kernpersonen betrokken in het project

De deelnemers mogen elk één extra vraag stellen om meer informatie te weten te komen over het project.
Vervolgens gaan de deelnemers in duo’s aan de slag. Ze noteren om de beurt een kernwoord/zin om aan te geven wat factoren zijn waarom het project zo goed gelopen is: bijvoorbeeld: geëngageerde medewerkers, sterke communicatie, duidelijk doel, voldoende tijd voor opstart, ervaring van inhoudelijke expert, …
Overloop de factoren van de verschillende duo’s en stel een lijst op met succesfactoren.

Stap 3 - succesfactoren aftoetsen bij tweede case

Bespreek de tweede case. Beschrijf de tweede case eerst uitgebreid. Analyseer vervolgens deze case aan de hand van de succesfactoren die je opstelde. Bekijk: zijn er nog andere factoren die toegevoegd kunnen worden? Zijn er factoren die verfijnd moeten worden?

Stap 4 - analyseer een actie/project die niet het gewenste effect bereikte

Een extra analyse kan je inlassen door een actie/project dat minder goed liep uitgebreid te bespreken. Beschrijf net zoals in stap 2 uitgebreid het project. Bekijk vervolgens aan de hand van de lijst van succesfactoren wat er misgelopen is in dit project.
Bespreek: zijn er nog andere factoren die maakte dat dit project niet goed liep? Welke zijn het? Vul de lijst met succesfactoren aan. Deze lijst met succesfactoren kan je benutten als criteria waar je aandacht aan kan besteden bij het opzetten van een project/actie.

Bronnen

In het kort

Doelstellingen

 • In kaart brengen van succesfactoren van projecten.
 • Opstellen van een kader met succesfactoren voor opstarten acties/… in de toekomst.

Timing

 • 3 uur

Wie

 • stuurgroepleden
 • basiswerkers

Materiaal

 • kaartjes
 • stiften