De boom-der-kennis

Inhoud

Aan de hand van een kennisboom delen partners expertise.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Met deze methodiek zet je in op het delen en uitwisselen van expertise tussen partners. Zorg ervoor dat je een veilig klimaat creëert waar uitwisseling, het stellen van vragen, het aangeven dat men dingen niet weet, … mogelijk is. Hou er rekening mee dat sommige deelnemers misschien mondiger zijn dan andere, dat sommige deelnemers zich onzekerder voelen om iets uit te leggen … Informeer daarom iedereen goed op voorhand over de opzet van deze uitwisseling.

Stap 1 - het maken van de boom-der-kennis

Verwelkom de deelnemers. Het doel van deze sessie is elkaars expertise te leren kennen en uit te wisselen. We gaan een grote boom-der-kennis-maken. Dit is een eerste stap. Deelnemers schrijven op A4 papier waar zij/hun organisatie sterk in zijn. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben goed in het aanspreken van ouders’, bijvoorbeeld: ‘Als organisatie zijn wij sterk in het participatief werken met jongeren’, …
Zorg ervoor dat deelnemers hun naam/de naam van de organisatie op deze bladen zetten. Deze papieren vormen de kruin van de boom. Hang ze op de muur.
Overloop samen met de deelnemers wat er op de muur hangt. Deelnemers mogen één verduidelijkingsvraag stellen, om meer informatie te krijgen over het soort expertise dat beschikbaar is.

Stap 2 - leervragen formuleren

In een tweede stap formuleren de deelnemers leervragen: op een A4-papier schrijven ze hun persoonlijke leervraag of een leervraag voor hun organisatie als geheel. Deze leervragen worden aan de boom gehangen.
Bekijk of er een blad aan de boom hangt waarop expertise staat die je voor jouw vraag kan benutten.

Stap 3 - uitwisseling

Bekijk de leervragen, cluster deze volgens thema. Bekijk vervolgens of er expertise in de bladen van de boom aanwezig is om in te gaan op deze leervragen.
Start vervolgens de uitwisseling.

Indien je vaststelt dat er heel wat leervragen zijn waar geen onmiddellijke expertise van voorhanden is, bekijk dan hoe je deze expertise kan binnenhalen in jullie Brede School.

Stap 4 - expertise zichtbaar maken

Maak een digitale versie van de boom-der-kennis. Zo maak je expertise van de partners zichtbaar. Verdeel deze informatie bij medewerkers van de Brede School.

Bronnen

  • Ernalsteen, V. (2004). Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool. Gent: Steunpunt Intercultureel Onderwijs.

In het kort

Doelstellingen

  • Expertise van partners zichtbaar maken.
  • Expertise van partners delen.

Timing

  • 3 uur

Wie

  • bredeschoolpartners
  • basiswerkers

Materiaal

  • grote flappen
  • A4-papier (twee kleuren)
  • plakband
  • Een lokaal met een muur waarop informatie gehangen mag worden.