Drieluik: van leerplandoelen tot breed leren-traject

Inhoud

Het drieluik “van eindtermen en leerplandoelen tot 3 gradaties van breed leren” biedt leerkrachten en partners houvast om krachtige breed leren-trajecten uit te bouwen.

Werkwijze

De 3 gradaties van breed leren, zijn bruikbaar om met partners vanuit verschillende sectoren samen naar activiteiten en hun kwaliteit te kijken. Je vertrekt dan vanuit een gemeenschappelijke kijk op leren en een gedeeld jargon.
Binnen een bepaalde activiteit of project kan één gradatie van levensecht leren centraal staan of in combinatie met de andere optreden. Welke gradatie je aan bod laat komen in een activiteit hangt af van hetgeen je in een bepaalde context wil bereiken. Deze 3 gradaties kan je gebruiken om
• in kaart te brengen hoe je in je bredeschoolactiviteiten vorm geeft aan breed en levensecht leren
• om bestaande activiteiten te verrijken en er meer uit te halen
• je activiteiten gerichter te plannen, vorm te geven en uit te breiden, afhankelijk van wat je wil bereiken met de kinderen en jongeren op vlak van competenties

Bronnen

  • Ernalsteen, V. and A. Joos (2011). Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

Leerkrachten en partners kaderen breed-lerenactiviteiten in een groter traject met expliciete aandacht voor eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Timing

1 uur

Wie

Leerkrachten en partners