Verhaallijnen ontwikkelen

Inhoud

Een participatieve methode om bij de evaluatie van een praktijk terugblikkend verhaallijnen te ontwikkelen.

Werkwijze

Stap 1 - verhaallijnen uitklaren

Inleiding: met deze methode gaan stakeholders aan de slag om concrete veranderingspaden in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat verschillende percepties en opinies een plaats krijgen bij het beschrijven van de veranderingspaden.
Deelnemers krijgen kaartjes en schrijven het einde of het begin van een veranderingsverhaal, gerelateerd aan een project op. Deze kaartjes worden verzameld.

Ronde 1
Vervolgens mag iedereen de kaartjes lezen en een verhaal selecteren dat volgens hen het meest waar is. De deelnemers schrijven een vervolgverhaal of voorafgaand verhaal bij een van de kaartjes en hangen dat erbij. Zo krijgen verhalen nieuwe segmenten.

Ronde 2
Deelnemers kijken terug naar de verhalen, kiezen opnieuw een verhaal en schrijven een derde segment erbij. Ze kiezen opnieuw een verhaal dat volgens hen het meest aansluit bij de realiteit.
Dit kan je herhalen tot de deelnemers het gevoel hebben dat de verhaallijnen kloppen: dat er bij elk verhaal het juiste begin en einde hangt. Dit resulteert in een diagram van verhaallijnen.
Bij sommige verhalen zijn er verschillende verhaallijnen (en dus verschillende opinies en visies op het veranderingspad), bij andere verhalen is er maar één of zijn er geen verhaallijnen.

Stap 2 - verhaallijnen samenvatten

Vat de verhaallijnen samen. Ga in het gesprek verder in op de assumpties achterliggend aan de verhaallijnen.

 • Hoe komt het dat bepaalde verhalen minder segmenten hebben?
 • Zijn er gelijkaardige verhaallijnen bij de verschillende verhalen?
 • Komen bepaalde thema’s terug bij de beschrijving van wegen die leiden tot verandering?
 • Als er verschillende verhaallijnen zijn: zijn er overeenkomsten? Welke verhaallijn is het meest plausibel?
 • Ontbreken er nog delen in de verhalen?

De verhalen en de onderliggende assumpties worden opgenomen in een verslag.

Bronnen

In het kort

Doelstellingen

 • Evaluatie van projecten aan de hand van verhaallijnen.
 • In kaart brengen welke stappen cruciaal waren bij het verwezenlijken van het project.

Timing

 • een voormiddag

Wie

 • bredeschoolpartners

Materiaal

 • kaartjes
 • stiften
 • flappen