Zicht op partners

Inhoud

Op basis van dit werkinstrument kan je als initiatiefnemer van Brede School nagaan welke organisatie(s) zich in de buurt bevinden en welke je het eerst zult aanspreken met het oog op een samenwerkingsverband.
Om in de verkenningsfase geen potentiële partners uit te sluiten is het handig om een volledig overzicht te hebben van organisaties en instanties in Brussel. Na het opstellen van een overzichtslijst, kan je aangeven met welke organisaties je reeds samenwerkt(e) en welke organisaties potentiële partners zijn voor de toekomst.

Werkwijze

Stap 1 - inventariseer organisaties uit de buurt

Ga na welke organisaties in jouw buurt aanwezig zijn. De overzichtslijst biedt inspiratie om zo ruim mogelijk organisaties in de buurt in kaart te brengen. Noteer de namen van de organisaties in de tweede kolom, en geef waar mogelijk al aan wie verantwoordelijken/mogelijke contactpersonen zijn.

Stap 2 - breng bestaande samenwerkingsverbanden in kaart

Ga voor jouw organisatie (als initiatiefnemer) na met welke organisatie(s) je reeds samenwerkt. Je kan die aankruisen in de derde kolom van het werkinstrument en erbij vermelden op welke manier de samenwerking nu vorm krijgt.
Geef indien mogelijk aan welke kansen tot samenwerking nog openliggen.

Stap 3- ga op verkenning: kennismakingsgesprekken met mogelijke partners

Maak een lijst van partners waar je mee wil kennismaken. Zorg dat je kort toelicht wat het doel van de kennismaking is, wat mogelijke vervolgstappen zijn.

Stap 4 - maak een lijst van andere potentiële partners

Tot slot kan je in de vierde kolom van het werkinstrument aangeven met welke partners – zowel bestaande als nieuwe − je mogelijkheden tot samenwerking ziet in functie van het opstarten van een samenwerkingsverband/ de vastgestelde behoeften van jouw doelgroep.
Breng in kaart vanuit welke invalshoek de betrokken organisaties werken.

Bronnen

  • OCB/VGC (2012). Werkvormenbundel. Goed begonnen, is half gewonnen. Brussel: VGC.

In het kort

Doelstellingen

  • In kaart brengen van organisaties in de buurt.
  • Detecteren van potentiële partners.

Timing

  • verschillende dagen

Wie

  • Initiatiefnemer die een Brede School wil opstarten.