Impact van Brede School? Bevraging van partners

Inhoud

Via een vragenlijst worden de verschillende partners van de Brede School bevraagd.

Werkwijze

De bevraging vergt van de partners ongeveer een uur de tijd om in te vullen, het verwerken van de vragenlijst vergt, afhankelijk van het aantal partners, toch al gauw een voormiddag.

Tip: Om verschillende partners te bevragen is het handig om een digitale vragenlijst aan te maken. Verschillende websites bieden dit gratis aan: bijvoorbeeld: Enquete maken of SurveyMonkey. Op deze wijze is het gemakkelijk om de resultaten van de bevraging te bekijken en verwerken.

Stap 1 - bevraging

De vragenlijst heeft tot doel volgende elementen bij de verschillende partners van de Brede School te bevragen:

 • je organisatie als partner in de Brede School;
 • impact van de Brede School op de samenwerking tussen partners;
 • impact van de Brede School op het creëren van een brede leer- en leefomgeving;
 • impact van de Brede School op het realiseren van maximale ontwikkelingskansen;
 • betekenis van de bredeschoolwerking voor de eigen organisatie;
 • groeimogelijkheden voor jullie Brede School.

Het samenbrengen van de informatie van alle partners geeft een beeld van wat de impact van de Brede School volgens de verschillende partners is (op verschillende terreinen). Dit is een interessante wijze om de Brede School te evalueren en krijtlijnen uit te teken voor de toekomst.
Je kan er uiteraard ook voor opteren om één deel van de vragenlijst te bevragen.

Stap 2 - breng de informatie van de verschillende partners samen

De verschillende vragenlijsten worden samengebracht. Beschrijf per deel van de vragenlijst de resultaten:

 • Hoe de organisaties zichzelf beschrijven als partner in de Brede School.
 • Hoe de organisaties impact ervaren (op de eigen werking, op het creëren van een leer- en leefomgeving, op het maximaliseren van ontwikkelingskansen)

Stap 3 - bespreek de resultaten van de bevraging

Breng verschillende partners samen in een vergadering. Presenteer de resultaten kort.
Bespreek:
Komen er gemeenschappelijke elementen naar boven?

 • m.b.t. het creëren van een brede leer- en leefomgeving;
 • m.b.t. het realiseren van maximale ontwikkelingskansen;
 • m.b.t. de betekenis van Brede School;
 • m.b.t. groeimogelijkheden voor de Brede School?

Welke elementen komen terug?
Zijn er specifieke bezorgdheden voor bepaalde partners?

Bronnen

 • Joos, A., e.a. (2010). De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

Het in kaart brengen van de Brede School op vlak van samenstelling (partners) en impact van de Brede School op verschillende domeinen.

Timing

Het invullen van de vragenlijst neemt 1 uur in beslag (per partner), de verwerking van de verschillende vragenlijsten en bespreking ervan: een voormiddag.

Wie

 • bredeschoolcoördinator en partners

Materiaal