Signalenbundel

Inhoud

Verschillende organisaties brengen samen noden in kaart. Ze kiezen samen prioriteiten. Deze methodiek vergt heel wat voorbereiding.

Werkwijze

Voor de begeleider:

In een verkenningsronde brengen verschillende organisaties die reeds beperkt samenwerken of een samenwerking overwegen samen noden in kaart. Deze noden worden in een eerste fase verzameld, in een volgende fase teruggekoppeld naar verschillende partners. Tot slot worden er gezamenlijke prioriteiten gekozen. Een voordeel van deze verkenningsronde is dat je op deze wijze rechtstreeks kennis kan maken met potentiële partners en doelgroepen en dat zij zich gehoord voelen.

Stap 1 - verken de buurt

Stel samen een signalenbundel op. Een signalenbundel is het bundelen van informatie over wat tal van betrokkenen in een wijk signaleren met betrekking tot noden en uitdagingen om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te maximaliseren.

 • Stel deze bundel bij voorkeur niet alleen op maar doe het in samenwerking met een groep organisaties die reeds beperkt samenwerken of gemotiveerd zijn voor een Brede School.
 • Ga in kleine groepjes op pad en bevraag in een verkenningsronde zoveel mogelijk betrokkenen in een wijk/omgeving/buurt.
 • Voer gesprekken met ouders, scholen, kinderen en jongeren en organisaties. Voor een methodiek om te werken met kinderen en jongeren, zie ‘Wat doen kinderen en jongeren in de wijk’.
 • Op basis van de verkenningsronde maak je een inventaris van de ‘signalen’ van ouders, buurtbewoners en organisaties m.b.t. de kansen/noden voor kinderen en jongeren in de wijk.
 • Cluster de signalen in de bundel volgens inhoudelijke thema’s: sport, cultuur, vrije tijd/jeugdwerk, groen en speelruimte, onderwijs, kinderopvang, ontmoeting, samenwerking, …
 • Deze bundel is de ‘signalenbundel’.

Stap 2 - koppel de inhoud van de signalenbundel terug

 • Organiseer een groot overleg voor iedereen die geconsulteerd werd in de verkenningsronde.
 • Leg de signalenbundel voor aan de verzamelde organisaties.
 • Vooraf werden de signalen geclusterd volgens inhoudelijke thema’s (bijvoorbeeld: sport, cultuur, vrije tijd/jeugdwerk, groen en speelruimte, onderwijs, kinderopvang, ontmoeting, samenwerking, …). Iedere cluster krijgt een eigen kleur (bijvoorbeeld: sport = blauw). Alle signalen zijn afzonderlijk op een gekleurde A4 geprint volgens de kleur van de cluster (bijvoorbeeld: alle signalen met betrekking tot sport worden op een blauw A4-papier gekopieerd) en hangen verspreid op in de vergaderruimte.
 • De aanwezigen wandelen rond en bekijken de signalen. Ze kiezen er elk twee uit die ze belangrijk vinden en schrijven daarop de naam van hun organisatie.
 • De coördinator overloopt de signalenbundel. Daarbij krijgen de aanwezigen die een signaal belangrijk vinden de kans om het signaal voor te stellen. Ze motiveren ook waarom het volgens hen belangrijk is. Er is in deze fase geen ruimte voor verdere inhoudelijke discussie, de bedoeling is hier om het belang van de diverse signalen verder in kaart te brengen.
 • Tot slot noteren de aanwezigen 3 aspecten die zij uit deze bijeenkomst voor de eigen organisatie prioritair vinden en overhandigen deze aan de coördinator.

Stap 3 - selecteer prioriteiten

Vooraf: de coördinator maakt op basis van stap 2 een overzicht van prioriteiten. Elke prioriteit staat op een A4’tje geschreven. De prioriteiten hangen aan de muur. Bij de start van de vergadering worden de prioriteiten overlopen. Alle deelnemers krijgen een velletje met stickers (bolletjes). Elke deelnemer maakt een eigen top 3 van prioriteiten: hij/zij kleeft een sticker bij die eigen 3 prioriteiten.

Bespreek het overzicht:

 • Komen er duidelijk prioriteiten naar boven?
 • Zet deze prioriteiten bij elkaar.
 • Bediscussieer: zijn dit de prioriteiten die breed gedragen worden? Korte en lange termijn?
 • Maak samen een eerste selectie: welke noden/uitdagingen zijn prioritair én worden breed gedragen?
 • Hou het overzicht van prioriteiten bij. Hier kan later op teruggekomen worden.

Bronnen

 • Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.
 • Schmidt, E. (2009). Terreinverkenning Brede School Ledeberg. Signalenbundel. Op basis van de bevraging van ouders, scholen en organisaties. Gent: Samenlevingsopbouw.

In het kort

Doelstellingen

 • Prioritaire noden en uitdagingen in kaart brengen.
 • Verschillende partners en organisaties bij Brede School betrekken.

Timing

 • Verkenningsronde; een voormiddag ‘terugkoppeling’; een voormiddag ‘prioriteiten bepalen’.

Wie

 • Voor organisaties die samen willen starten met Brede School en willen starten met het in kaart brengen van prioritaire noden en uitdagingen in de buurt.

Materiaal