De Kleurdoos, een open school

Omschrijving

Brede School Buiten de lijntjes is een samenwerkingsverband tussen Basisschool De Kleurdoos, Ouderwerking De Kleurdoos, IBO De Buiteling, Buurtsport Brussel, GC De Markten, Circus zonder handen, Chicago, KDV ‘t Folieke, CVO Brussel, Atheneum Brussel, Academie voor Beeldende kunsten Anderlecht, Brussels Boxing Academie, KDV De Kleurdoos, Academie Anderlecht, BRONKS, Zîta Inloopteam, VSK, MOS, Walala en Muntpunt.

De buurt rond de Brede School wordt gekenmerkt door een dichte bevolkingsgraad, een zeer jonge leeftijdsstructuur en een uitgesproken multicultureel en familiaal karakter. Daarnaast kent de wijk een hoge werkloosheidsgraad en scoort de behuizing van de buurtbewoners vaak laag op comfortgehalte en is zeer beperkt in m²/persoon.

De Brede School wil daarom een veilig en zorgeloos klimaat nastreven waarin de kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ze wil kinderen maximale kansen aanreiken zowel binnen als buiten de school(m)uren, ruimte creëren waar ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarbij zijn ze van mening dat schoolse en buitenschoolse tijd in elkaars verlengde liggen, complementair zijn en versterkend kunnen zijn ten opzichte van elkaar.

Inhoud

Lees het artikel in Klasse: “De school is een open plek, geen witte vlek.”

Meer informatie

Brede School Buiten de Lijntjes

Thema's kijkwijzer

Trefwoorden

  • Verbreden
  • Infrastructuur

Communicatiedrager

  • Artikel

Doelgroep

  • Kleuteronderwijs
  • Lager onderwijs
  • Secundair onderwijs
  • Ouders