Pennenvrienden in Jette

Omschrijving

Leerlingen van het vierde leerjaar uit de drie partnerscholen van Brede School Essegem (Bres) in Jette leren elkaar beter kennen door het project ‘pennenvrienden’. Elk krijgt een pennenvriend toegekend van een andere school, ze starten met het schrijven van (papieren) brieven naar elkaar.
In november krijgen ze een workshop ‘veilig internet en hoe communiceer ik via mail’ en maken ze een eigen mailadres aan. Nadien sturen ze gedurende de hele maand november mails naar hun mysterieuze vriendje.
In de maand december volgt er een workshop ‘film maken’ waarin de kinderen een film maken om hun klas en school voor te stellen aan de andere klassen.
Nadien volgen er skypesessies waar de kinderen voor het eerst hun mysterievriendje zien. De filmpjes die gemaakt hebben worden in elke klas bekeken.
Eind december volgt er een messageparty waar alle kinderen elkaar ontmoeten. Eerst volgen er workshops waar de kinderen met hun pennenvriend aan deelnemen, en nadien volgt er een feestje waar de kinderen naar elkaar briefjes kunnen schrijven en dansen.
In het tweede semester krijgen de kinderen de mogelijkheid om tijdens vrije momenten te blijven communiceren met hun pennenvriendje, zowel via e-mail als via papieren brieven.

Meer informatie

Brede School Essegem - Bres

Thema's kijkwijzer

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Talentontwikkeling & plezier
 • Voorbereiding op de toekomst
 • Maatschappelijke participatie
 • Breed Leren
 • Verbreden
 • Diversiteit
 • Taaldiversiteit
 • Cultuurdiversiteit

Communicatiedrager

 • Video

Doelgroep

 • Lager onderwijs