Het programma ontwikkelen

Op basis van de vooropgestelde doelen kiest de Brede School acties waar ze wil op inzetten. Partnerorganisaties stemmen hun activiteiten op elkaar af en vullen het aanbod aan waar nodig.

De kwaliteit van het bredeschoolprogramma wordt bepaald door:

 • de mate waarin de activiteiten de noden van kinderen/jongeren en hun omgeving weerspiegelen
 • hoe ze werden uitgedacht
 • de mate waarin ze geëvalueerd en bijgestuurd worden

 • Welke activiteiten biedt de Brede School aan? Op welke wijze en waarom werd dit beslist? Welke leemten vertoont het aanbod?

 • In hoeverre komt het aanbod tegemoet aan de 3 aspecten van een brede leer-en leefomgeving (versterken, verbreden, breed leren)? Waar kan nog sterker op ingezet worden?

 • Op welke wijze sluiten de activiteiten aan bij lokale vraagstukken?

 • Welk bewijs kan je geven dat de Brede School tegemoet komt aan de lokale behoeften? Wat wordt gedaan om het programma op te volgen, te evalueren en eventueel bij te sturen?

 • Op welke wijze participeren kinderen/jongeren, ouders, basiswerkers bij de ontwikkeling van het bredeschoolprogramma?

 • Op welke wijze nemen partnerorganisaties deel aan de planning, uitvoering en ontwikkeling van het bredeschoolprogramma?

 • Tijdschema’s van activiteiten

 • Kalenders met het aanbod

 • Een website met het programma

 • Promotiemateriaal

 • Actieplannen van de Brede School

 • Activiteitenfiches

 • Systemen voor het volgen en analyseren van gegevens

 • Samenvattingen, verslagen en analyses van evaluatiegegevens

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Op welke wijze neemt de Brede School drempels weg?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Toon aan dat breed leren geleidelijk aan wordt opgebouwd.

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Op welke wijze zorgt de Brede School voor een verbreding van het aanbod?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Op welke wijze wordt het bredeschoolprogramma gepland en gecontroleerd?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke partnerorganisaties hebben een inbreng in het programma? Waaruit bestaat die inbreng?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke activiteit is het aantrekkelijkst voor gebruikers? Wat is de reden hiervan? Kan je hieruit lessen trekken voor de toekomst?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke activiteit/dienst zou je willen uitbreiden of beperken? Waarom?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Beschrijf enkele succesvolle activiteiten van de Brede School. Geef hiervan bewijzen bv. aantal deelnemers, bereik kansengroepen, bereikte doelen, enz.

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Beschrijf op welke wijze de kwaliteit van het aanbod gegarandeerd wordt.

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Wat zouden volgens de gebruikers de voordelen zijn die het aanbod hen biedt? In welke mate komt dit overeen met de vooropgestelde doelen?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Wat is er veranderd voor kinderen/jongeren, ouders, basiswerkers? Hoe weet je dat?