Van Etterbeek naar beterbeek

Omschrijving

Hoe kan Etterbeek beter? Dat is de centrale vraag van het open en participatief project ‘Beterbeek’.
Met muzische ateliers en buurtverkenningen worden de antwoorden op deze vraag opgelijst. Nadien bekijken de kinderen hoe ze zelf hun steentje kunnen bijdragen tot de oplossing.
Elke school die meewerkt aan het project maakt ruimte tijdens de lesuren voor workshops, bevragingen, onderzoeken. Op deze manier denken kinderen, jongeren en buurtbewoners constructief na over hun buurt, wordt een intergenerationele samenwerking gecreëerd en overleg met respect voor elkaars mening.
Etterbeek is een gemeente met een heel groot aantal schoolgaande kinderen, het project helpt de kinderen om de schoolomgeving te zien als hun buurt en te proberen er een leuke plek van te maken voor henzelf en voor alle gebruikers van de buurt.

Inhoud

Lees een artikel op Bruzz.
Bekijk hier een filmpje op youtube:

Meer informatie

Brede School Domino

Thema's kijkwijzer

Trefwoorden

 • Maatschappelijke participatie
 • Breed Leren
 • Versterken
 • Meertaligheid
 • Taaldiversiteit
 • Cultuurdiversiteit

Communicatiedrager

 • Video
 • Artikel

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Intergenerationeel