Werken aan visie in DE Brede School Amsterdam _ Verbindingen in 4 stappen

Omschrijving

In oktober 2012 vertelde BartJan Commissaris, directeur van De Polsstok, tijdens een vorming aan alle bredeschoolcoördinatoren hoe hij er in DE Brede School in Amsterdam in slaagt om verbindingen te smeden tussen 3 scholen met verschillende geloofsovertuigingen.
Hun gezamenlijke visie en proces steunen op:
Gelijkwaardigheid - Respect - Ontmoeting - Welbevinden

Inhoud

Presentatie BartJan Commissaris
Artikel Verbindingen in 4 stappen

Thema's kijkwijzer

Trefwoorden

  • Veiligheid
  • Diversiteit

Communicatiedrager

  • Artikel
  • Presentatie

Doelgroep

  • Kleuteronderwijs
  • Lager onderwijs