Missie en visie bepalen

Een juiste missie en visie weerspiegelt de waarden en toekomstbeeld van een Brede School. Ze wordt zorgvuldig gekozen na een degelijke analyse van de lokale context. Het is de missie en visie van een Brede School die mensen en organisaties samenbrengt en tot deelname stimuleert.

Een missie geeft kernachtig de bestaansreden en waarden van de Brede School weer. Het is de basis van haar identiteit. In haar missie geeft de Brede School een duidelijk antwoord op vragen als ‘wie zijn we?’, ‘wat zijn onze waarden?’ en ‘wat willen we betekenen voor onze doelgroep?’.

Een goede visie geeft een concreet beeld van de toekomst, de gewenste situatie. Het is belangrijk om hierbij de mening te vragen van betrokkenen en extern advies in te winnen over hoe die omgeving te optimaliseren.

In een slagzin samengevat: “Missie is waar we voor staan en visie is waar we voor gaan.”


 • Waarom werd de Brede School opgericht?

 • Wat moet een gebruiker idealiter ervaren wanneer hij/zij de Brede School ‘binnenkomt’?

 • Op welke wijze dragen de gedeelde waarden bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren?

 • Op welke wijze promoot de missie en visie van de Brede School het samen leren van diverse actoren?

 • Op welke wijze worden gedeelde waarden binnen de Brede School besproken en bekend gemaakt om deelname van verschillende groepen te stimuleren?

 • Op welke wijze kwam de missie en visie tot stand? Hoeveel verschillende meningen werden gevraagd bij de ontwikkeling ervan? Welke actoren kunnen nog
  geraadpleegd worden voor verfijning en scherpstelling?

 • Missie- en visieteksten

 • Plannen, tekeningen, modellen, video’s, foto’s

 • Notities en vergaderverslagen over ontwerpaspecten

 • Gelijke kansenbeleid en -procedure

 • Verzochte en spontane getuigenissen

 • Feedback van bezoekers

 • Promotiemateriaal van de Brede School

 • Bewijs van veranderingen/ontwikkelingen

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Maak je gebruik van de bredeschoolactiviteiten? Zo ja, kan je zeggen waarom? Zo neen, wat belet je?

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Zou je jouw kinderen/ouders, vrienden/buren aanmoedigen om deel te nemen aan de activiteiten van de Brede School? Waarom wel/niet?

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Wat vind je aantrekkelijk of boeiend aan de activiteiten van de BS? Zijn er aspecten van de BS die bepaalde groepen of individuen kunnen uitsluiten?

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Zijn er bredeschoolactiviteiten die je liever om een andere manier aangeboden zou krijgen? Wat zou ze aantrekkelijker kunnen maken?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Hoe weet je dat je de juiste waarden nastreeft?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Op welke manier kan een bezoeker jullie missie weten? Welke indicatoren kunnen hiervoor gebruikt worden?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Op welke wijze deel je de waarden en overtuigingen binnen de Brede School en met anderen?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Welke veranderingen heeft de missie en visie van de Brede School ondergaan? Wat was de aanzet hiervoor?