Anti-pestbeleid Sint-Pieter en Sint-Guido

Omschrijving

Naast het onderwijzen en leren, biedt de school ook een unieke setting om een eigen identiteit op te bouwen en relaties aan te gaan. Het is een heel toegankelijke plaats, waar jongeren dagelijks direct
met andere jongeren in contact komen. Hierdoor is de school een ideale omgeving om beschermende factoren (zoals weerbaarheid) te versterken, om risicofactoren te identificeren en kwetsbare leerlingen te ondersteunen.

Basisschool Sint-Pieter en Sint-Guido in Anderlecht is een “warme school” die in 2016 de “pesten kan niet” prijs won. Het anti-pestbeleid bestaat er uit diverse acties op school-, klas- en kindniveau. Er werden o.a. 12 leerlingen opgeleid om te bemiddelen bij ruzies op de speelplaats. Ze stimuleren medeleerlingen om hun ruzies zelf op te lossen. Hiermee probeert de school een veilig klimaat te creëren voor haar leerlingen, dé basis voor leren. De kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden en het Pest-help-team kan belangrijke vaardigheden ontwikkelen voor de toekomst.

Inhoud

Meer informatie

Thema's kijkwijzer

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Breed Leren
 • Versterken
 • Meertaligheid
 • Diversiteit
 • Taaldiversiteit
 • Cultuurdiversiteit

Communicatiedrager

 • Video

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs