Opbouw

Deze ondersteuningstool bestaat uit verschillende onderdelen. We bespreken ze hier kort.

Wat is een Brede School?

Hier vind je achtergrondinformatie over het referentiekader Brede School en de visie van de Brusselse Brede Scholen.

Ontwikkel je Brede School

De ondersteuningstool Brede Scholen bouwt verder op de kijkwijzer 2.0. Deze kijkwijzer 2.0. werd door het Onderwijscentrum Brussel ontwikkeld als een instrument om het proces van kwaliteitsverbetering vorm te geven.

De kijkwijzer 2.0., ontwikkeld door het Onderwijscentrum Brussel (OCB) in samenwerking met de partners van het Europese Gamesproject 1, vertrekt vanuit de opbouw van het referentiekader Brede School en de VGC-visietekst 2.

Deze ondersteuningstool biedt extra ondersteuning voor ieder die het proces van kwaliteitsverbetering vorm wil geven. Elk thema uit de kijkwijzer bevat reflectievragen, tips & tricks en methodieken om mee aan de slag te gaan.

Kijkwijzer

Thema’s kijkwijzer 2.0

Lokale context Brede School

Omgevingsanalyse
Kinderen en jongeren
Partners

Inzicht hebben in de noden en kansen

Doel Brede School

Kernaspecten: gezondheid-veiligheid-talentontwikkeling en plezier - maatschappelijke participatie – voorbereiding op de toekomst

De missie en visie bepalen
Doelgericht werken

Inhoud Brede School

Brede leer- en leefomgeving: verbreden – versterken – breed leren

Het programma ontwikkelen
Samen leren

Organisatie Brede School

3 niveaus:
Bredeschoolcoördinator
Organisatiestructuur Brede School
Partnerorganisaties

Het juiste netwerk samenstellen
Gedeeld leiderschap
Het aanwezige potentieel maximaal benutten

Evaluatie op bredeschoolniveau

Effecten meten
Resultaten boeken en aantonen

Monitor je bredeschoolproces

In dit luik vind je achtergrondinformatie over de wijze waarop deze ondersteuningstool Brede Scholen kijkt naar het opzetten van processen ter kwaliteitsverbetering.

Praktijkvoorbeelden

Hier vind je het overzicht van alle praktijkvoorbeelden. Je kan zoeken via verschillende ingangen (thema’s van de kijkwijzer, doelgroep, communicatiedrager en trefwoorden).
De praktijkvoorbeelden vind je ook terug in de andere onderdelen van de ondersteuningstool.

Methodieken

Doorheen de ondersteuningstool vind je methodieken die je kunnen helpen om de verschillende stappen in het bredeschoolproces te zetten, bij te sturen, op te volgen en te evalueren.
Hier vind je het overzicht van al deze methodieken. Je kan zoeken op de thema’s uit de kijkwijzer van de ondersteuningstool.

Bronnen

Hier vind je een overzicht van alle bronnen die we gebruikt hebben voor de inhoud van deze website. Waar mogelijk voegden we een link toe naar het materiaal, artikel of onderzoeksrapport.

Over deze website

Hier vind je informatie over hoe deze ondersteuningstool tot stand gekomen is.

Contacteer ons

Wil je meer weten over deze ondersteuningstool of Brusselse Brede Scholen, stuur dan een bericht via het formulier.