Hoe ermee aan de slag?

De ondersteuningstool Brede School is opgebouwd aan de hand van de Kijkwijzer 2.0. Per thema bieden we reflectievragen, voorbeelden van bewijsmateriaal en vragen voor toetsing van het bewijsmateriaal aan. Daarnaast bundelden we per thema enkele tips & tricks en methodieken. Deze kunnen je helpen om je Brede School op verschillende terreinen te ontwikkelen.

We beschrijven hier twee mogelijke scenario’s voor Brede Scholen die met de ondersteuningstool aan de slag willen gaan.

Een startende Brede School

Stap 1 - Als startende Brede School kan je starten met ‘lokale context’ als je al een samenwerkingsverband met een aantal partners hebt. Onder dit thema vind je heel wat reflectievragen die inzicht geven in aandachtspunten bij het maken van een omgevingsanalyse. Bij methodieken vind je heel wat mogelijkheden om vanuit de Brede School de omgeving te analyseren en daarbij kinderen, jongeren, ouders en buurtbewoners te betrekken.

Stap 2 - Een volgende, cruciale stap is het formuleren van een missie en visie van het samenwerkingsverband. De methodieken bieden ondersteuning om samen met partners op een creatieve manier aan de slag te gaan de missie en visie te expliciteren.

Stap 3 - Een uitdaging voor veel Brede Scholen is het doelgericht werken. We raden je aan je als Brede School te verdiepen in de Theory of Change. Deze werkwijze helpt om duidelijk doelen en tussendoelen te formuleren en te expliciteren.

Een Brede School die groeit

Afhankelijk van de noden en uitdagingen van de Brede School, kan je inzetten op één bepaald onderdeel van de ondersteuningstool.
Merk je als Brede School dat je geen zicht meer hebt op de samenstelling van jouw bredeschoolnetwerk? Start dan met ‘het juiste netwerk samenstellen’. De methodiek ‘zicht op partners kan je helpen om weer zicht te krijgen op de huidige partners en om te kijken of er hiaten zijn (bepaalde sectoren/soort organisaties). En om na te gaan of doelen en acties goed op elkaar afgestemd zijn, kan je je Theory of Change uitklaren.