Brede Scholen werken aan welzijn

Omschrijving

Hoe werken Brede Scholen aan welzijn? Wat doen Brede Scholen? Wie is er betrokken? Welke noden zijn er? Wat zijn de doelen van de samenwerking?

Inhoud

Ontdek in deze snapchot uit 8 Brusselse Brede Scholen, resultaat van de intervisie gefaciliteerd door Onderwijscentrum Brussel in februari 2020.

Meer informatie

Waarom zetten Brusselse Brede Scholen in op welzijn?
Werken aan meer welzijn in Brede Scholen, betekent werken aan het creëren van ontwikkelingskansen en een volwaardige maatschappelijke participatie voor kinderen en jongeren.
Dit is de taak van de hele samenleving: “it takes a village to raise a child”. Werken aan welzijn, is werken aan de realisatie van de sociale grondrechten van mensen en bijdragen aan de Unesco SDG’s (Sustainable Development Goals).
Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Daarom komt welzijn op de eerste plaats, vóór zorg.

Wat verstaan we onder welzijn?
Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden.
Van Dale:
wel·zijn (het; o) : toestand dat je je goed voelt: bij leven en welzijn; welzijnsbeleid, welzijnszorg
Welzijn wordt vaak vertaald door “levenskwaliteit”.
− Materiële en immateriële tevredenheid
− Leefomgeving (sociale situatie, gezinssituatie, huisvesting, …)
− Gezondheidstoestand (geestelijk, fysiek)
− Het zich gewaardeerd voelen / een maatschappelijke rol opnemen
− Aansluiting vinden bij anderen / de samenleving
− …

(Bron: vorming Brede School en welzijn april 2019 VGC-OCB)

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Talentontwikkeling & plezier
 • Maatschappelijke participatie
 • Gezondheid
 • Versterken
 • Kansarmoede
 • Diversiteit
 • Participatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Taaldiversiteit
 • Cultuurdiversiteit
 • Spijbelen

Communicatiedrager

 • Verslag

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Secundair onderwijs