Cocreatie en gedeeld leiderschap

Tijdens een tweedaagse vorming begin 2016 zette Yves Larock van Schoolmakers coördinatoren op weg met inzichten over (het belang van) cocreatie en competenties die je aanwendt om een cocreatief proces te faciliteren.