Een brede leer- en leefomgeving

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich in interactie met hun omgeving. De kwaliteit van die omgeving, zowel in de vrije tijd als binnen de school, en de verbindingen daartussen, spelen daarin een voorname rol. Een Brede School werkt aan maximale ontwikkelingskansen door een brede leer- en leefomgeving te ondersteunen en te creƫren. Dit gebeurt op drie manieren:

Breed leren
Hiermee bedoelen we het leren van competenties in onderlinge samenhang en binnen concrete maatschappelijke context. Kinderen en jongeren kunnen zo competenties oefenen in een min of meer levensechte context, ontmoeten andere mensen, invalshoeken, activiteiten, beroepen, leef-, werk-, woonsituaties, … en/of leveren een actieve bijdrage aan het leven rondom hen door bijvoorbeeld een verantwoordelijke taak uit te voeren in de omgeving. Breed leren gebeurt in de vrije tijd, maar binnen een bredeschoolwerking zeer vaak ook tijdens de schooluren. Het curriculum van de school wordt er zo verbonden aan een levensechte context buiten de school.

Verbreden van de leer- en leefomgevingen:
Kinderen en jongeren meer kansen bieden om een brede waaier aan ervaringen op te doen en zich veelzijdig te ontwikkelen.

Versterken van de leer- en leefomgevingen:
Het wegwerken van hindernissen die het voor kinderen en jongeren moeilijk maken om ervaringen op te doen, en het ondersteunen van (anderen in) de omgeving van de kinderen en jongeren.