Een breed samenwerkingsverband

Brede School is geen opdracht voor één organisatie of één sector. Om vorm te geven aan een brede leer- en leefomgeving en maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren te bereiken, werken diverse organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren, doelgericht en constructief samen.

Om welke partners gaat het dan?

Er maakt altijd minstens één school deel uit van het samenwerkingsverband. Kinderen en jongeren brengen er zeer veel tijd door. Leren staat er centraal en je kan er een heel diverse populatie kinderen en jongeren (kansarm en kansrijk) bereiken.

Daarnaast bestaat het samenwerkingsverband nog uit organisatie van andere sectoren bijvoorbeeld jeugdwerk, buurtsport, (school)opbouwwerk, culturele organisaties, volwasseneneducatie, bibliotheek, een bejaardentehuis, buurtwerk, politie, sportvereniging, kinderopvang, kunsteducatieve organisaties, …

De samenstelling hangt af van de lokale context. Onafhankelijk daarvan, werken partners in een Brede School op een gelijkwaardige manier samen. Een Brede School moet voor elk van haar partners een winsituatie betekenen zoals beter bereik van de eigen doelgroep, het meer realiseren van de eigen doelstellingen, toegang tot infrastructuur, levensechtere leercontext, visie-ontwikkeling, … Elke partner is ook bereid tot engagement. Zowel de winst als het concrete engagement kunnen uiteraard verschillen van partner tot partner.