Kernaspecten van maximale ontwikkeling

De centrale doelstelling van de Brede School is maximale ontwikkelingskansen bieden voor alle kinderen en jongeren. Het concept maximale ontwikkelingskansen biedt echter in praktijk onvoldoende houvast voor het uitzetten van een doelgerichte werking. Daarom onderscheiden we vijf kernaspecten. Deze kernaspecten zijn gebaseerd op beleidsprogramma’s in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De kernaspecten zijn nauw met elkaar verbonden en beklemtonen een integrale benadering.

Praktisch voordeel van deze kernaspecten is dat ze herkenbaar zijn als gemeenschappelijk doel en verenigbaar zijn met doelen van uiteenlopende sectoren.

 • Gezondheid
  Het kernaspect ‘gezondheid’ gaat zowel over de lichamelijke als geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Het gaat om het aannemen van een gezonde levensstijl. Ook continuïteit ervaren in opvoeding en verzorging valt hieronder.

 • Veiligheid
  ‘Veiligheid’ is ruim te interpreteren. Het houdt fysieke veiligheid in maar ook het ervaren van geborgenheid, onvoorwaardelijke liefde, respect, aandacht, grenzen … Het gaat om veiligheid thuis en buitenshuis.

 • Talentontwikkeling en plezier
  Het kernaspect ‘talentontwikkeling en plezier’ betekent dat kinderen en jongeren onderwijs kunnen genieten en een opleiding krijgen, de vrijheid hebben om te spelen, de mogelijkheid hebben om hobby’s, sport, cultuur en ontspanning te ontdekken en te beleven.

  Inspiratiefiche talentontwikkeling en plezier

 • Voorbereiding op de toekomst
  Het kernaspect ‘voorbereiding op de toekomst’ houdt in: het halen van een diploma, werk vinden, in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Hierbij hoort ook het kunnen ervaren van een stimulerende leefomgeving.

  Inspiratiefiche voorbereiding op de toekomst

 • Maatschappelijke participatie
  ‘Maatschappelijke’ participatie wil zeggen dat kinderen en jongeren actieve betrokkenheid tonen bij de omgeving en de maatschappij om hen heen. Het gaat om ‘meedenken’ en ‘meedoen’, om een actieve betrokkenheid bij naaste omgeving, positief gedrag en burgerschap.