Meer weten?

Brede School in Brussel

Brede School in Vlaanderen

In opdracht van het Departement Onderwijs & Vorming (Vlaamse Gemeenschap) ontwikkelde het Steunpunt Diversiteit & Leren de website www.bredeschool.org met informatie, voorbeelden, methodieken en materialen voor Brede Scholen.