Kernaspecten van maximale ontwikkeling

Succesvolle Brede Scholen creëren een klimaat waarin álle kinderen en jongeren maximaal de kans krijgen om zich te ontwikkelen. De Brede School biedt kinderen en jongeren een veelheid aan ervaringen en ontmoetingen waarbinnen kinderen zich goed in hun vel voelen, plezier hebben, ontdekken en experimenteren, diverse relaties aangaan met hun omgeving, … Hun omgeving wordt zo ook een rijke, veilige oefenplaats voor de complexe samenleving.

Brede School richt zich in het bijzonder ook tot die kinderen en jongeren die ontwikkelingskansen missen. In een samenleving waar sociale ongelijkheid speelt, kunnen Brede Scholen een belangrijke hefboom vormen in het realiseren van gelijke ontwikkelingskansen. Het verkleinen (van mechanismen) van achterstand en achterstelling kunnen niet aan één enkele maatschappelijke actor worden toegeschreven. We kunnen wel inspelen op afzonderlijke factoren die de ontwikkeling afremmen zoals gezondheid of opvoedingsondersteuning maar dit is niet voldoende. De complexiteit van sociale ongelijkheid vraagt een integrale aanpak. De samenwerkingsverbanden die een Brede School stimuleert kunnen daarin een cruciale rol spelen.

Wanneer we streven naar maximale ontwikkelingskansen staan het kind en de jongere in hun totaliteit centraal. Kinderen ontwikkelen niet in vakjes maar ontwikkelen zich in diverse facetten die nauw met elkaar verbonden zijn.

Vijf kernaspecten concretiseren deze maximale ontwikkelingskansen en beklemtonen een integrale benadering.