Kwaliteitsbewaker

Als bredeschoolcoördinator ben je inhoudelijk expert van de bredeschoolvisie. Je hebt de opdracht om de lokale invulling van de Brede School te bewaken en je partners aan te zetten om te reflecteren over de kwaliteit van de Brede School.

De kwaliteit van je Brede school bewaken is een continu proces. Je evalueert systematisch of de beoogde resultaten ook daadwerkelijk bereikt worden. Op basis van deze evaluatie ga je de bredeschoolwerking bijsturen en verbeteren.

Handvaten:

Naast een inhoudelijke evaluatie van de bredeschoolacties en doelen is het ook aangewezen om het bredeschoolproces an sich te evalueren. Handvaten voor deze evaluatie vind je bij de rubriek ‘Organisatie’ in het hoofdstuk ‘Een Brede School ontwikkelen’.

Het is belangrijk dat je als bredeschoolcoördinator niet in je eentje evalueert maar dit op een co-creatieve manier samen met je bredeschoolnetwerk doet. Het samen evalueren zorgt immers voor meer gedragenheid van de Brede School.

Handvaten:

  • Dit overzicht aan werkvormen biedt inspiratie om samen met je partners de bredeschoolwerking te evalueren.
  • Werkvormen uit het overzicht die nog niet op deze website staan vind je voorlopig in deze bundel.