Systeemdenken

Hoe kan een Brede School inzetten op lokale systemen als hefbomen voor maximale ontwikkelingskansen?
Hier vind je de link naar de vorming van september 2020.