Procesbegeleider

Als bredeschoolcoördinator begeleid je veranderingsprocessen bij verschillende actoren: organisaties uit diverse sectoren, stuurgroepleden, basiswerkers, ouders én natuurlijk ook de kinderen en jongeren zelf.

  • Scholen en leerkrachten bereiken alle kinderen en jongeren. Het is dus essentieel om hen zoveel mogelijk te betrekken. Deze brainstorm biedt inspiratie om leerkrachten en scholen warm te maken voor Brede School.
  • De stuurgroep stuurt de Brede School mee aan. Om een efficiënte en doelgerichte werking te realiseren is het belangrijk om als coördinator samen met je stuurgroepleden afspraken te maken over taken en verantwoordelijkheden. Zo is het voor iedereen duidelijk wie wat zal doen. Een overzicht met de mogelijke taken van de stuurgroep kan je helpen om deze communicatie aan te gaan en te streven naar een goede taakverdeling.
  • Ouderparticipatie versterkt de Brede School, de ouders en hun kinderen.
  • Participatie van kinderen en jongeren is een meerwaarde voor de Brede School en biedt brede leerkansen voor de kinderen en jongeren zelf. Opwww.kinderrechtencommissariaat.be vind je de werkmap Oprechte Deelneming, een inspiratiebundel voor kinderparticipatie.

Volgende handvaten kunnen helpen om het veranderingsproces in goede banen te leiden en de gedragenheid van de Brede School te versterken:

  • Als begeleider van verandering kan je in diverse onderhandelingssituaties terecht komen. De vaardigheden binnen strategisch onderhandelen helpen je om actoren met elk hun eigen belangen te laten samenwerken.
  • Een Brede School maken kan je niet in je eentje. Er is cocreatie en gedeeld leiderschap nodig om tot optimale resultaten te komen.
  • Bij het begeleiden van verandering krijg je sowieso wel eens te maken met weerstand. Hier vind je tips over hoe je kan omgaan met weerstand.
  • Als coördinator ben je ook een facilitator. Je denkt na over de stappen die moeten gezet worden en hoe je de verschillende actoren hierbij wil betrekken. In functie van de doelen kies je jouw aanpak en werkvorm. De tips binnen faciliteren van groepen helpen je om partners te motiveren en hun expertise optimaal te benutten.
  • Als procesbegeleider voer je dagelijks gesprekken met individuen en groepen. Door rekening te houden met een aantal basisprincipes op het vlak van gespreksvaardigheden kunnen dergelijke gesprekken totaal andere wendingen aannemen.
  • Om mensen blijvend te motiveren is het belangrijk om waarderend te werken.